دومین دوره آموزشی – تخصصی « تحلیل خطر زمین‌لرزه »

دومین دوره آموزشی – تخصصی
« تحلیل خطر زمین‌لرزه »

تاریخ ۳۰ آذر و اول دی ۱۳۹۰

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در نظر دارد به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله شناسی، مهندسی و مهندسی زلزله، دومین دوره “تحلیل خطر زمین‌لرزه ” را برگزار نماید.

محورها و موضوعات دوره:
تاریخ و زمان محورها / موضوعات سخنران
چهار‌شنبه
۳۰/۰۹/۱۳۹۰
آشنایی با مبانی لرزه‌خیزی و تحلیل خطرزمین‌لرزه دکتر مهدی زارع
تعیین عدم قطعیت مکان، بزرگا، آنالیز کاتالوگ دکتر حمید زعفرانی
روابط کاهندگی فلات ایران دکتر مهدی زارع
تحلیل خطر زمین‌لرزه به روشهای تعیینی، احتمالی و DSHA نوین دکتر حسین حمزه‌لو
پنج‌شنبه
۰۱/۱۰/۱۳۹۰
تولید شتابنگاشت مصنوعی و کاربرد آن در مدل‌سازی واقع‌گرایانه دکتر حسین حمزه‌لو
تهیه شتابنگاشت منطبق بر طیف دکتر انوشیروان انصاری
تحلیل خطرزمین‌لرزه در مناطق یا داده‌های محدود به روش Monte Carlo دکتر انوشیروان انصاری
محاسبه منحنی های خطر زمین لرزه، مدل های پیش بینی زمانی، طیف های خطر یکنواخت دکتر حمید زعفرانی

هزینه ثبت نام:

 • شرکت کننده عادی: ۲،۲۵۰،۰۰۰ریال
 • دانشجویان: ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال
 • فارغ التحصیلان پژوهشگاه: ۱،۵۰۰،۰۰۰ریال
 • ثبت نام گروهی ۲ تا ۵ نفر به ازای هر نفر ۱۰ درصد تخفیف
 • ثبت نام گروهی ۶ تا ۱۰ نفر به ازای هر نفر ۱۵ درصد تخفیف
 • ثبت نام گروهی۱۱ تا ۱۵ نفر به ازای هر نفر ۲۰ درصد تخفیف

مهلت ثبت‌نام دوره اول: پایان وقت اداری روز چهار¬شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۰

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

 • تکمیل فرم ثبت نام
 • اصل فیش بانکی هزینه شرکت در دوره به حساب سیبا شماره ۲۱۷۲۱۳۹۰۰۱۰۰۰ بانک ملی شعبه بنفشه قابل پرداخت در کلیه بانک های ملی سراسر کشور به نام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بابت ثبت نام در دوره آموزشی – تخصصی ” تحلیل خطر زمین لرزه” (وجه مذکور بابت هزینه شرکت در دوره، بسته آموزشی، پذیرایی و ناهار می باشد.)

سایراطلاعات مهم:

 • به شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره ارائه می‌گردد.
 • با توجه به اینکه گواهی دوره بر اساس اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام صادر می گردد، خواهشمند است بطور کامل فرم مربوطه را تکمیل فرمایید.
 • به علت محدودیت پذیرش، اولویت ثبت نام بر اساس تاریخ فیش واریزی و تکمیل فرم ثبت نام در سایت خواهد بود.
 • در صورت تکمیل ظرفیت و یا لغو دوره وجوه پرداختی مسترد خواهد شد.
 • در صورت عدم شرکت در دوره وجوه پرداختی مسترد نخواهد شد.
 • جهت تایید ثبت نام، ارسال تصویر فرم ثبت نام تکمیل شده و رسید بانکی به دورنگار شماره ۲۲۸۳۳۸۶۵ و ۲۲۲۸۹۴۵۵ و یا پست الکترونیکی stg@iiees.ac.ir الزامی می باشد. اصل مدارک باید به صورت حضوری در زمان برگزاری دوره تحویل مسوول ثبت نام گردد.
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۹-۲۲۸۳۱۱۱۶ داخلی ۲۲۹ و ۵۵۷ تماس حاصل فرمائید.

آدرس پژوهشگاه: تهران – خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه)، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان غربی، شماره ۲۱، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله