اولین دوره « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها » اردیبهشت برگزار می شود

اولین دوره آموزشی – تخصصی « روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها » طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در پژوهشگاه برگزار می شود.
هدف از این دوره که به همت پژوهشکده مهندسی سازه و گروه آموزش های کوتاه مدت برگزار می شود؛ توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با هدف معرفی اصول کاربردی تحلیل دینامیکی سازه ها و بکارگیری نرم افزارهای موجود در این بخش عنوان شده است.
محورهای این دوره شامل: تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل مودال – تحلیل طیفی، تحلیل تاریخچه زمانی – کاربرد روشهای عددی تحلیل گام به گام -تحلیل دینامیکی فزایند، مبانی روش المان محدود در تحلیل سازه ها، ملاحظات آیین نامه ای در تحلیل های غیرخطی -ملاحظات ویژه در تحلیل های آیین نامه ای و مبانی – سیستم یک درجه آزادی و چند درجه آزادی است که توسط آقایان دکتر: افشین کلانتری، محمود حسینی و عبدالرضا سروقدمقدم، از اساتید پژوهشکده مهندسی سازه، ارایه می شود.
قابل ذکر است که برای شرکت کنندگان دراین دوره گواهی پایان دوره صادر می شود و علاقمندان جهت شرکت در این دوره تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتربه این قسمت مراجعه نمایید.