طی حکمی از سوی دکتر ” محمد کاظم جعفری ” رئیس پژوهشگاه ” فرخ پارسی زاده ” به عنوان مدیر جدید روابط عمومی و همکاری های بین الملل منصوب گردید.
بر اساس این گزارش، جلسه معارفه مدیر جدید روابط عمومی و همکاری های بین الملل روز سه شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۳ برگزار شد و رئیس پژوهشگاه ضمن ابلاغ حکم جدید به ” فرخ پارسی زاده ” عضو هیئت علمی پژوهشکده مدیریت بحران، از خدمات دکتر ” زارع ” نیز در طی دوران تصدی گریش تشکر نمود.