فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته‌های ژئوتکنیک (ژئوتکنیک لرزه‌ای، دینامیک خاک و سنگ)، مدیریت خطرپذیری و بحران (مطالعات شهری- منطقه‌ای، مدیریت شرایط اضطرار)،
زلزله شناسی ( مرکز ملی پیش بینی زلزله) و سازه ( شریان های حیاتی) هیات علمی جذب می کند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این قسمت مراجعه نمایند.