نقشه¬های لرزش زمین

نقشه­های لرزش زمین (ShakeMap) منتشر شده در این وب سایت، تنها برای مقاصد پژوهشی مشخص شده اند وتنها برآورد اولیه از لرزش زمین است. این نقشه­ها با استفاده از داده­های لرزه­ای ایستگاه­ها تعیین شده­اند و در صورت دسترسی به داده­های بیشتر بروزرسانی می­شوند.

نقشه­ها ارزش رسمی ندارد و مسئولیت استفاده نادرست از اطلاعات بر عهده پژوهشگاه زلزله­شناسی و مهندسی زلزله نمی­باشد.

Date

Time(UTC)

Time(Local)

Lat.

Lon.

Depth

Mag.

Region

۲۰۱۰/۱۲/۱۲

۲۳:۵۶:۳۶٫۶

۰۳:۲۶:۳۶

۳۲٫۵۰

۴۸٫۵۷

۱۸

ML:2.8

Khoozestan Province, 21 km East of Andimeshk