صفحات:1 2 6آرشیو
آخرین زمین لرزه ها
زمان:2022-01-16 22:56:18 بزرگا:3.8
موقعیت: Kurdistan Province, 18 km North of Paveh