سخنرانی تخصصی “بررسی ساز و کار کانونی و گسیختگی زمین لرزه ۲۱ مرداد۱۳۹۱ اهر- ورزقان”

سخنرانی تخصصی “بررسی ساز و کار کانونی و گسیختگی زمین لرزه ۲۱ مرداد۱۳۹۱ اهر- ورزقان” روز یکشنبه، ۲۴ شهریورماه توسط دکتر “علیرضا علینقی” در پژوهشگاه ارایه می شود.
این سخنرانی که با محوریت لرزه زمین ساخت ایران می باشد، راس ساعت ۱۰ صبح در اتاق سمینار طبقه دوم پژوهشگاه برگزار شده و شرکت برای عموم آزاد است.
قابل ذکر است که دکتر علینقی دانش آموخته رشته زلزله شناسی و محقق موسسه علوم زمین دانشگاه پتسدام آلمان می باشد.