کنفرانس خبری ” کاهش اثرات ناشی از زلزله” با حضور رییس، معاونان و روسای پژوهشکده های چهارگانه پژوهشگاه، صبح روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه برگزار شد.
دکتر ” عباسعلی تسنیمی”، رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در ابتدای سخنانش با اشاره به اهمیت تاسیس پژوهشگاه به عنوان قطب علمی مطالعات و تحقیقات مرتبط با زلزله و علوم زمین؛ نقش پژوهشگاه را در حساس سازی جامعه نسبت به حقیقت لرزه خیزی کشور پررنگ و ارزنده دانست.
دکتر تسنیمی خاطرنشان کرد: برای کاهش اثرات ناشی از زلزله در کشور؛ هرگونه تصمیم اجرایی در این زمینه باید از مجرای علمی عبور کرده و بر اساس نتایج تحقیقات علمی صورت گیرد. تحقیقات علمی نیز به نوبه خود باید هدفمند و هم جهت و در راستای حل مسایل و مشکلات جاری کشور باشد.
رییس پژوهشگاه با اشاره به رشد پژوهش های علمی در زمینه زلزله و عرصه های تخصصی آن و روند رو به رشد مقالات علمی در همین راستا، افزود: با توجه به ضرورت و اهمیت تحقیقات علمی در حوزه زلزله، متاسفانه سرمایه گذاری ها در این بخش کافی نبوده و پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
وی فقدان آگاهی لازم در زمینه زلزله را موجب افزایش خسارات ناشی از آن دانسته و افزود: کاهش اثرات ناشی از زلزله و میزان آگاهی عمومی مردم، دارای نسبتی معکوس هستند. هر چه میزان آگاهی ها در زمینه زلزله و مواجهه با آن افزایش یابد، میزان خسارت کاهش خواهد یافت. رسانه ها از مهمترین ابزار ارتقای آگاهی تلقی می شوند که آگاهی مردم در کانون توجه آنهاست؛ لکن ماهیت این آگاهی ها و شیوه اطلاع رسانی رسانه ها نباید بگونه ای باشد که منجر به غوغا سالاری در برهه های زمانی خاص شود.
دکتر تسنیمی گفت: واقعیت لرزه خیزی کشور و لزوم توجه به آن موضوعی همه شمول و همگانی است که همه آحاد و اقشار جامعه را فرامی گیرد؛ لذا پرداختن به آن امری مستمر و دامنه دار است که باید مورد توجه اصحاب رسانه ها قرار گیرد.

رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در پایان بر ضرورت تدوین ” ضریب ایمنی کشور در برابر زلزله” تاکید کرد.

قابل ذکر است در پایان این نشست خبری که با حضور خبرنگاران بیش از ده رسانه کشور در پژوهشگاه برگزار شد؛ از خبرنگاران گروه علمی خبرگزاری فارس، روزنامه جام جم و گروه دانش شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل پوشش خبری شایسته و دقت و صحت اخبار حوزه زلزله تقدیر به عمل آمد.