پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با غرفه ای تخصصی در نمایشگاه” ارائه دستاوردها و فناوری پیشگیری و مقابله با بلایا” حضور یافت.
در این نمایشگاه که همزمان با هفته بلایای طبیعی( ۱۸لغایت ۲۴مهرماه) در محل مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برپا بود؛ پژوهشگاه با حضور در غرفه ای، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود از جمله: سیستم مرکز مدیریت بحران سیار شبکه ملی باند پهن ایران، دستگاه مدلساز کوچک گسلش پی، طرح های پژوهشی و… را در معرض دید پژوهشگران و بازدیدکنندگان قرار داد.
همچنین در این نمایشگاه هفت روزه، کارشناسان پژوهشگاه پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان در زمینه های مختلف تخصصی زلزله شناسی، لرزه نگاری، ژئوتکنیک، مهندسی سازه و مدیریت بحران بودند.
قابل ذکر است که نمایشگاه” ارائه دستاوردها و فناوری پیشگیری و مقابله با بلایا” به منظور ترویج رویکرد کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث؛ توسط مجمع ملی کاهش خطرپذیری بلایا در ایران و با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان مدیریت بحران کشور و دبیرخانه استراتژی بین المللی سازمان ملل متحد برای کاهش سوانح (UNISDR) و با حضور ۲۵ غرفه از جمله: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس تهران و… برپا بود.
شایان توجه است که شعار امسال روز بین المللی کاهش بلایا( ۱۳ اکتبر مطابق با ۲۱ مهرماه)، ” برگشت پذیر نمودن و ایمن ساختن کشورها و جوامع در برابر حوادث و بلایا” ذکر گردید.