سخنرانی تخصصی “مدلسازی شکست و گسترش ترک در سدهای بتنی و خاکی-سنگریزه‌ای” در پژوهشگاه برگزار می شود

روز سه شنبه، ۱۲ بهمن ماه سخنرانی تخصصی “مدلسازی شکست و گسترش ترک در سدهای بتنی و خاکی-سنگریزه‌ای” در پژوهشگاه برگزار می شود.
این برنامه که چهارمین سخنرانی از مجموعه سخنرانی های علمی هسته مطالعات عددی – نظری ( (TNFA پژوهشکده سازه است؛ توسط دکتر ” امیر رضا خوئی “، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، راس ساعت ۱۵ در سالن همایش پژوهشگاه ارایه می شود.
قابل ذکر است که شرکت علاقمندان و دانش پژوهان در این برنامه آزاد بوده و در حاشیه آن، مسابقات و نمایشگاهی تخصصی نیز برگزار خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با موضوع سخنرانی، می توانید چکیده آن را مطالعه نمایید.