در پی برگزاری “جلسه توجیهی مانور زلزله و ایمنی”، مانور مذکور به زودی در پژوهشگاه و توسط اعضا، کارکنان و اساتید آن برگزار خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، که صبح امروز، سه شنبه ۲۴ خرداد ماه، در این جلسه سخن می گفت؛ ضمن اعلام مطلب فوق افزود: منطقی است که هر مقوله دارای نقطه شروع، طی بازه های زمانی مورد ارزیابی، بازنگری، تکمیل و اصلاح و توسعه و ترقی واقع شود. برگزاری مانور زلزله و ایمنی که همه ساله توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام می گیرد نیز از این قاعده مستثنا نیست.
دکتر” عباسعلی تسنیمی” افزود: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به عنوان متولی و پیشنهاد دهنده برگزاری مانور سراسری زلزله در کشور، خود نیازمند بازبینی و بازنگری، بهبود بخشی و رشد و ارتقا در روشهای اجرای مانور است که این مهم به شیوه ای عملی و از طریق برگزاری مانور توسط اعضا، کارکنان و اساتید پژوهشگاه به زودی محقق خواهد شد.
دکتر تسنیمی ضمن تاکید بر مشارکت تمام اعضای پژوهشگاه در مانور مذکور؛ آشنایی با نواقص و کاستی های موجود در روند کنونی برگزاری سالیانه مانور سراسری زلزله و ایمنی و نیز رویارویی عملی با آنها را از جمله فواید برگزاری چنین مانوری در پژوهشگاه، عنوان کرد.
در ادامه دبیر شورای دایمی برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی و رییس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه، ضمن ارایه گزارشی مختصر از چگونگی برگزاری مانور طی دوازده سال گذشته- از ابتدای برگزاری تا کنون- و نیز مقایسه آن با مانورهایی که در سایر کشورها برگزار می گردند؛ هدف از برگزاری چنین مانوری در پژوهشگاه را ارتقای آگاهی، تمرین عملی و افزایش مهارت اعضای پژوهشگاه در مواجهه با زلزله دانسته و گفت: اعضای پژوهشگاه به عنوان نمایندگان نهاد اشاعه دهنده و فرهنگ ساز مانور زلزله و ایمنی، باید بر تمامی جوانب و رئوس مسایل مرتبط با پناهگیری صحیح و رویارویی با زلزله اشراف کامل داشته باشند تا قادر به اشاعه و فرهنگ سازی صحیح در این زمینه در سطح جامعه باشند.
دکتر” محمدرضا مهدوی فر” نحوه پناهگیری صحیح در حین زلزله و خروج صحیح بعد از زلزله را، اصلی ترین هدف برگزاری مانور زلزله و ایمنی در پژوهشگاه دانست.
وی در پایان با ارایه پاورپوینتی آموزشی نحوه صحیح پناهگیری و خروج صحیح از قسمت ها و طبقات مختلف پژوهشگاه را به همراه تصاویر تبیین و تشریح نمود.
قابل ذکر است که “مانور زلزله و ایمنی در پژوهشگاه” به پیشنهاد گروه آموزش های همگانی و در پی مصوبه هیات رییسه پژوهشگاه و به منظور افزایش آگاهی و ارتقای مهارت های عملی و نیز چگونگی شیوه های عکس العمل های صحیح اعضای پژوهشگاه در مواجهه با زلزله، طی تیرماه سال جاری در پژوهشگاه برگزار خواهد شد