برنامه زمانبندی سومین دوره “زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری” اعلام شد

برنامه زمانبندی سومین دوره “زلزله شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری” که ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه، در پژوهشگاه برگزار می شود؛ اعلام گردید.
قابل ذکر است که هدف از این دوره سه روزه که با همکاری پژوهشکده زلزله شناسی و گروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه برگزار می شود؛ توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله شناسی عنوان شده است.