دومین دوره ” روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها” برگزار می شود

دومین دوره ” روشهای تحلیل دینامیکی و اصول آیین نامه‌ای تحلیل لرزه‌ای سازه ها”، طی روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه توسط پژوهشکده مهندسی سازه و گروه آموزش های کوتاه مدت در پژوهشگاه برگزار می شود.
“مبانی – سیستم یک درجه آزادی و چند درجه آزادی”، ” بکارگیری نرم افزار MATLAB”، ” تحلیل مودال – تحلیل طیفی”، ” تحلیل تاریخچه زمانی – کاربرد روشهای عددی تحلیل گام به گام – تحلیل دینامیکی فزاینده”، ” مبانی روش المان محدود در تحلیل دینامیکی سازه ها”، ” تحلیل استاتیکی غیر خطی”، ” ملاحظات آیین نامه‌ای در تحلیل‌های غیرخطی – ملاحظات ویژه در تحلیل های آیین نامه ای” و نیز کارگاه ملاحظات ویژه در بکارگیری نرم افزارهای مهندسی (SAP2000, ETABS, OpenSEES) برای تحلیل های دینامیکی از جمله موضوعات و سرفصل هایی هستند که طی این دوره دو روزه توسط آقایان دکتر: محمود حسینی، عبدالرضا سروقدمقدم و افشین کلانتری، اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه، ارایه خواهند شد.
علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به این قسمت مراجعه نمایند.
قابل ذکر است که در پایان این دوره که به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با هدف معرفی اصول کاربردی تحلیل دینامیکی سازه ها و بکارگیری نرم افزارهای موجود برگزار می گردد؛ به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می شود.