چهارمین دوره ” زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری ” مهر ماه برگزار می شود

چهارمین دوره آموزشی- تخصصی زلزله شناسی و شبکه های لرزه نگاری، ۲۵ تا ۲۷ مهر ماه در پژوهشگاه برگزار می شود.
این دوره به همت پژوهشکده زلزله شناسی و همکاری گروه آموزش های تخصصی کوتاه مدت و به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع زلزله شناسی، برگزار می گردد.
مبانی شناخت گسلهای فعال، گسلهای فعال ایران، تعیین سازوکار گسل ها، زمین ساخت جنبا در ایران، مبانی زلزله شناسی کاربردی(ساختمان زمین و فازهای لرزه ای)، اثر مسیر انتشار بر امواج و تعیین بزرگی، فیزیک چشمه زمین لرزه، روشهای تعیین پارامترهای فیزیکی چشمه، آشنایی عملی با تجهیزات لرزه نگاری (آزمایشگاه زلزله)، مکانیابی زمین-لرزه ها و تعیین ساختار سرعتی پوسته، نرم افزار تخصصی زلزله شناسی تعیین ساختار سرعتی و تعیین محل زمین لرزه ها، نرم افزار تخصصی زلزله GMT، شبکه های عصبی و کاربرد آن در زلزله شناسی، زلزله شناسی دستگاهی و لرزه نگارها، اصول طراحی شبکه وانتخاب محل ایستگاه های لرزه نگاری، نرم افزار تخصصی زلزله Seisan، آشنایی با مرکز شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران، نرم افزار تخصصی زلزله شناسی (تعیین پارامترهای فیزیکی چشمه) از جمله محورهای اصلی این دوره سه روزه هستند که توسط اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارایه خواهد شد.
دکتر محمدرضا عباسی، دکتر خالد حسامی، دکتر غلام جوان دولوئی، دکتر مهرداد مصطفی زاده، دکتر فرزام یمینی فرد، دکتر محمدتاتار، دکترانوشیروان انصاری و مهندس محسن دزواره از جمله مدرسان دوره مذکور می باشند.
قابل ذکر است که برای شرکت کنندگان در دوره مذکور، گواهی پایان دوره صادر خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر می توانند به این بخش مراجعه نمایند.