هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” برگزار می شود

پژوهشگاه بین‌المللی‌زلزله شناسی و مهندسی‌زلزله به مناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی، هفدهمین کارگاه آموزشی “زلزله و ایمنی” را از تاریخ ۲۸ مهر لغایت اول آبان ۱۳۹۲ برگزار می نماید.