geo-site

دوره آموزشی- تخصصی “مطالعات و پهنه بندی خطر زمین لغزش”

قابل توجه سازمان‌ها ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
دوره آموزشی- تخصصی “مطالعات و پهنه بندی خطر زمین لغزش”

پژوهشگاه بین‏‌المللی زلزله‏شناسی و مهندسی زلزله با مشارکت پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همکاری کنسرسیوم بین المللی زمین لغزش(ICL)، به منظور توسعه دانش کاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرتبط با موضوع خطر زمین لغزش با هدف آموزش مبانی پهنه بندی، مونیتورینگ و تثبیت زمین لغزش ، قصد برپایی دوره مطالعات و پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به صورت تئوری، عملی و بازدید صحرایی را در روزهای دوم لغایت چهارم مردادماه ۱۳۸۹ دارد.

محورها و موضوعات اصلی دوره:

ردیف محورها/ موضوعات تاریخ و زمان
۱ آشنایی با زمین لغزش، طبقه‌بندی و اهمیت آن در ایران، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش و ابزاربندی و رفتارسنجی زمین‌لغزش به منظور ریسک شنبه (تئوری)
دوم مرداد
آشنایی با کاربرد مجموعه‌های فازی و شبکه‌های عصبی در پهنه‌بندی و آشنایی با روش‌های تثبیت زمین‌لغزش
۲ چگونگی استخراج محل زمین لغزش از روی عکس هوایی یک‌شنبه(عملی)
سوم مرداد
آشنایی با کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش
۳ بازدید صحرایی دوشنبه
چهارم مرداد

geo-site

هزینه شرکت در دوره برای مدیران ، کارشناسان و سایر مشاغل مرتبط : ۲،۶۵۰،۰۰۰ ریال
هزینه شرکت در دوره برای دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به شرط ارائه کارت دانشجوئی : ۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال

زمان برگزاری دوره: ۲-۴ مرداد ماه ۱۳۸۹
مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۹
ثبت نام: از طریق مراجعه به وبگاه پژوهشگاه
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

  • فرم تکمیل شده ثبت نام
  • اصل فیش بانکی هزینه شرکت در دوره (پرداخت شده به حساب سیبا شماره ۲۱۷۲۱۳۹۰۰۱۰۰۰ بانک ملی شعبه بنفشه قابل پرداخت درکلیه بانک های ملی سراسر کشور به نام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بابت ثبت نام در دوره آموزشی- تخصصی ” مطالعات و پهنه بندی خطر زمین لغزش” )(وجه مذکور بابت هزینه شرکت در دوره، بسته آموزشی ، پذیرایی و ناهار می‌باشد).

سایر اطلاعات مهم:

  • به شرکت کنندگان ، گواهی شرکت در دوره با آرم هر سه سازمان برگزارکننده ارائه می‌گردد.
  • با توجه به اینکه گواهی دوره بر اساس اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام صادر می‌گردد، لطفاً خواهشمند است بطور کامل فرم مربوطه را تکمیل فرمایید.
  • مهلت ثبت نام ۲۱ تیر ماه ۱۳۸۹ می‌باشد.
  • الویت ثبت نام بر اساس فیش واریزی هزینه دوره می‌باشد.
  • در صورت تکمیل ظرفیت و یا لغو دوره وجوه پرداختی مسترد خواهد شد.
  • فرم ثبت نام تکمیل شده را همراه با رسید بانکی به دورنگار شماره ۲۲۸۳۳۸۶۵ و یا پس از اسکن به آدرس پست الکترونیکی STG@iiees.ac.ir ارسال نمایید. لازم است اصل مدارک به صورت دستی در زمان برگزاری دوره تحویل مسؤول ثبت نام گردد.
  • براى دریافت اطلاعات بیشتر مى‌توانید با آدرس پست الکترونیکى ارائه شده در بالا یا شماره تلفن ۹- ۲۲۸۳۱۱۶ داخلی ۵۶۶ و ۵۵۷ تماس حاصل فرمائید.

آدرس پژوهشگاه: تهران- خیابان شهید دکتر لواسانی(فرمانیه)، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان غربی، شماره ۲۶ ، پژوهشگاه بین المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، کد پستی ۱۹۵۳۷۱۴۴۵۳