سومین کارگاه تخصصی آشنایی با روال های مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.
این همایش با حضور دکتر محمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر ” رخشانی مهر” مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم، دکتر” رئیسی ” رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور و دکتر ” محمدکاظم جعفری” رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و نمایندگان دانشگاههای کشور برگزار شد.
رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در آغاز این گردهمایی با ارائه تاریخچه ای مختصر از فعالیت های علمی و پژوهشی پژوهشگاه از آذر ۱۳۶۸ در خصوص توسعه دانش مهندسی زلزله و طرح بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت ؛ شروع این طرح بعد از زلزله منجیل و رودبار در دهه ۷۰ با بهسازی و مقاوم سازی آتش نشانی تهران و ارزیابی بیمارستان ها و مدارس آغاز گردید و بعد از تجربه مقاوم سازی در ساختمان های مرکزی شرکت مخابرات و وزارت دفاع، اولین دستورالعمل بهسازی لرزه ای و نیز دستورالمل ارزیابی سریع به در خواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط پژوهشگاه تدوین گردید.
دکتر “محمدکاظم جعفری”در ادامه به عملکرد پژوهشگاه در حوزه هایی همچون تاسیسات گازی- نفتی کشور، آسیب پذیری لرزه ای مجتمع پتروشیمی کشور، پالایشگاه تهران و نیز تهیه و تدوین طرح جامع تهران درخصوص مطالعات لرزه ای به عنوان فعالیت های دیگرپژوهشگاه اشاره نمود و سیاست های پژوهشگاه را از دهه ۱۳۸۰ به بعد، صرفا ورود به حوزه های راهبردی و ترویجی جهت کاربردی نمودن یافته های علمی در عرصه های مهندسی اعلام نمود.
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این گردهمایی ضمن اشاره به افزایش تعداد دانشجویان کشور به پنج ملیون نفر، اعتبار تخصیص یافته جهت بهسازی ساختمان های دانشگاه های کشور را نا چیز دانسته و پروسه مقاوم سازی ساختمان های دانشگاه های کشور را با اهمیت دانست. دکتر امید با ارائه طرح هایی در زمینه اصلاح ساختمان های دانشگاهها از بعد انرژی و اختصاص بودجه های تشویقی در این خصوص اعلام نمود که منطقه بندی دانشگاه ها از هشت منطقه به ده منطقه در سال جاری محقق می شود و به هر یک از این مناطق اختیارات کافی در بخش نظارت، کنترل و راهبری و نیز مسئولیت های جدید تفویض خواهد شد.
در بخشی دیگر از این گردهمایی تخصصی دکتر رئیسی، رئیس سازمان مقاوم سازی مدارس کشور، وقوع سه زلزله طبس، منجیل- رودبار و بم را در شکل گیری و تدوین قوانین جدی در حوزه مقام سازی سازه ها اثرگذارخواند و ضمن اشاره به اینکه تدوین دستور العمل های مقاوم سازی بر اساس کار های مطالعاتی پژوهشگاه انجام پذیرفته، تصویب اعتبار آن توسط مجلس شورای اسلامی را گامی موثر در ایمن سازی ۲/۳ مدارس کشور دانست. وی تصویب اعتبار بهسازی و مقاوم سازی مدارس کشور را نتیجه تلاشهای مدیران وقت پژوهشگاه دانسته و با بر شمردن عملکرد سازمان مقام سازی مدارس کشور در زمینه انجام کارهای مطالعاتی و پژوهشی و اجرایی در بحث بهسازی، ایجاد پیوند بین مراکز علمی- تحقیقاتی و بدنه مهندسی کشور و نیز نهاد های قانون گذار را مورد تاکید قرار داد.
دکتر رخشانی مهر مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم از دیگر سخنرانان این گردهمایی بود. وی در خصوص اهمیت انجام اصولی و فنی طرح های عمرانی و راه های اجرایی آن در کشور گفت: با توجه به شرایط لرزه خیزی ایران و نیز عدم رعایت اصول فنی و مهندسی در بسیاری از ساخت و سازها، جلوگیری از خسارت های ناشی از زلزله غیرممکن است ولی افزایش سطح اطلاعات در رابطه باشرایط لرزه خیزی کشور و نیز ترویج آموزش های همگانی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیری ساختمان ها تاحد زیادی از صدمات ناشی از زلزله می کاهد.
مدیر کل دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم ضمن اشاره به قدیمی بودن بسیاری از ساختمان های دانشگاه های کشور ، کل اعتبار دریافتی وزارت علوم در طی ده سال اخیرا را ۱۶ میلیارد تومان اعلام نمود در حالی که بودجه مورد نیاز ۳۳۶ میلیارد تومان برآورد می شود. وی در ادامه به اهمیت فرهنگ سازی و مقام سازی ساختمان ها پرداخت و نقش وزارت علوم را طبق برنامه چهارم توسعه ، آموزش همگان در این حوزه دانست و اولین قدم ضروری در جهت ترویج فرهنگ مقاوم سازی را بهبود بخش ایمنی ساختمان وزارت علوم و دانشگاه های کشور معرفی نمود.
در ادامه این گردهمایی استاتید پژوهشگاه به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند، در پایان شرکت کنندگان از شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن و آزمایشگاه های مهندسی سازه ومهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی ز لزله شناسی و مهندسی زلزله بازدید کردند.