رییس پژوهشگاه مهمترین تضمین اجرای موفقیت آمیز مانور سراسری زلزله و ایمنی را، تکیه بر دانش کاربردی دانسته و گفت: هر نوع تصمیم و اقدام موثر و بهبودبخش در راستای اجرای مانور سالیانه “زلزله و ایمنی”، نیازمند عقبه ای علمی است.
دکتر” عباسعلی تسنیمی” که صبح روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه در” اولین گردهمایی یک روزه رابطین مانور” سخن می گفت؛ افزود: آنچه در زمینه زلزله و مانور اجرا می شود، باید دانش بنیان باشد که شالوده آن تحقیق و پژوهش است.
دکتر تسنیمی با تاکید بر تصمیمات و اقدامات علمی پژوهش محور شورای اجرایی مانور؛ برگزاری” اولین گردهمایی یک روزه رابطین مانور” را فرصتی مغتنم برای بازبینی، بازنگری و بهبودبخشی در روش های آموزش و اجرای مانور سالیانه “زلزله و ایمنی” دانست.
وی با اشاره به واقعیت لرزه خیزی کشور و لزوم توجه مسوولان و آحاد مردم به این موضوع، خاطرنشان کرد: فقط طی دو هفته گذشته کشور سه زلزله بالای پنج ریشتر را تجربه کرده و شواهد حاکی از آن است که ایران به طور متوسط هر ۱۰ سال، یک زلزله بالای هفت ریشتری را متحمل می شود.
رییس پژوهشگاه افزود: کاهش خسارات ناشی از زلزله، نگاهی فراصنفی و همه جانبه را می طلبد که باید در کشور نهادینه شود. اگر توجه به وضعیت لرزه خیزی کشور به طور همه گیر، جا بیفتد و همه نهادها و ارگان ها در ارتقای سطح ایمنی کشور در برابر زلزله مشارکت کنند؛ بسیاری از مشکلات کنونی حل می شود و بدین ترتیب” ضریب ایمنی کشور در برابر زلزله” افزایش می یابد.
دکتر عباسعلی تسنیمی در پایان تحقق و افزایش “ضریب ایمنی کشور در برابر زلزله” را منوط به انجام پژوهش های علمی، توجه مستمر و مداوم به وضعیت لرزه خیز کشور، رعایت قوانین و مقررات، همیاری و مشارکت جمعی و اتخاذ رویکردهای جدید و نیز تلاش و کار مضاعف دانست.