طی حکمی از سوی دکتر “محمدکاظم جعفری”، ریاست پژوهشگاه، قائم مقام ومعاونین جدید “آموزش و تحصیلات تکمیلی” و “پژوهش و فناوری” پژوهشگاه منصوب شدند.
شایان ذکر است بنا بر این حکم که روز دوشنبه، ۹ تیرماه ۱۳۹۳ به امضا رسید؛ دکتر “ساسان عشقی”، عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی سازه، به سمت قائم مقام و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی ودکتر “محمد تاتار”، رییس و عضو هیات علمی پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه، به سمت معاونت پژوهش و فناوری منصوب شدند.