ارائه روش های نوین مقاوم سازی جداره مخازن ذخیره فولادی استوانه ای در برابر کمانش پافیلی