ارائه طرح لرزه ای اتصال نمایان پای ستون های قاب خمشی فولادی به منظور امکان جایگزینی اجزای اتصال