مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی تاثیر موقعیت مهاربندها در رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی