نقشه گسل های فعال استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، و اصفهان