به مناسبت آغاز هفته دولت؛ روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ اولین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ها، به منظور معرفی ریاست جدید و بیان اهداف و سیاست های پژوهشگاه و نیز تبیین جایگاه کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ( SEE7) برگزار گردید.
در این نشست که با حضور ریاست پژوهشگاه و رئیس کنفرانس SEE7 ، دکتر ” محمد کاظم جعفری “، قائم مقام پژوهشگاه و معاون آموزشی، دکتر “ساسان عشقی”، دبیر علمی و اجرایی کنفرانس SEE7 ،دکتر “کامبد امینی حسینی” و مسئول هماهنگی های روابط عمومی و روابط بین الملل، دکتر “مهدی زارع” برگزار گشت، رئیس پژوهشگاه ضمن تبریک آغاز هفته دولت و اعلام برنامه های پژوهشگاه دربرگزاری ایام ” درهای باز علم “، و نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه، به بحث پیرامون ضرورت برقراری ارتباط تنگاتنگ با ارگان ها و سازمان های ذی ربط در حوزه ایمنی درجهت کاهش مخاطرات زلزله، پرداخت و بر تنظیم سیاست گزاری های مناسب به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از زلزله تاکید نمود.
دکتر “ساسان عشقی” نیز ساخت و سازهای غیراصولی ساختمان ها را دلیل اصلی افزایش ریسک در زمان وقوع زلزله دانست و تدوین قوانین و دستورالعمل های عمرانی، ایجاد مشوق های مالی از سوی حاکمیت در جهت مقاوم سازی ساختمان ها، اجرای بیمه ساختمان و ارتقای سطح ایمنی مردم و آگاه سازی را به عنوان عوامل تاثیر گذار در کاهش خطرات زلزله برشمرد.
در ادامه دکتر “کامبد امینی حسینی” دبیرعلمی و اجرایی کنفرانس see7 ضمن اشاره به نقش این کنفرانس در ایجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادل نظر میان محققین، دست اندرکاران امور اجرایی و سایر علاقمندان به ذکر سوابق شش دوره قبلی این کنفرانس پرداخت و یادآور گردید؛ که دوره هفتم آن در اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار خواهد گردید .