lab_shakingtable

میز لرزان (Shaking Table)

lab_shakingtable
میز لرزان (Shaking Table)
میز لرزان ‌(Shaking table) ساخت‌ کارخانه‌Servotest از کشور انگلیس‌ است‌ و قادر است‌ سیگنالهای‌ جابجایی افقی‌ و قائم‌ را به‌ مدلی‌ که‌ روی‌ آن‌ نصب‌ شده‌ است‌ اعمال‌ کند. ابعاد این‌ میز ۱۴۵*۱۲۰ سانتیمتر است. حداکثر جابجایی‌ که‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ اعمال‌ کرد ۷ سانتیمتر است. ظرفیت‌ میز حداکثر برابر ۲ تن‌ بار مرده‌ است.
میز لرزان‌ با کنترل‌کننده‌ای‌ که‌ متصل‌ به‌ کامپیوتر است‌ به‌ صورت‌ نرم‌افزاری‌ کنترل‌ می‌شود. با این‌ نرم‌افزار می‌توان‌ سیگنالهای‌ جابجایی مختلفی‌ به‌ میز اعمال‌ کرد. این‌ سیگنالها شامل‌ سیگنالهای‌ از پیش‌ تعریف‌ شده‌ (مانند شکل‌ موجهای‌ سینوسی، ذوزنقه‌ای‌ و جاروبهای‌ فرکانسی) و رکوردهای‌ تعریف‌ شده‌ توسط‌ کاربر (مانند رکوردهای‌ زلزله) است. بعد از اعمال‌ یک‌ سیگنال، امکان‌ اندازه‌گیری‌ و ثبت‌ جابجایی و شتاب‌ میز وجود دارد. اینکار توسط‌ مبدلهای‌ جابجایی‌ و شتاب‌ نصب‌ شده‌ روی ‌actuator انجام‌ می‌شود. همچنین‌ امکان‌ تغییر پارامترهای‌ کنترل‌ کننده ‌PID دستگاه‌ نیز وجود دارد. تغییر این‌ پارامترها سبب‌ می‌شود پاسخ‌ فرکانسی‌ میز تغییر کرده‌ و امکان‌ تطبیق‌ آن‌ با پاسخ‌ فرکانسی‌ دلخواه‌ وجود داشته‌ باشد.