ارائه و توسعه ی مدلی برای تعیین بهینه توزیع مراکز نجات و امداد در شهرهای لرزه خیز/ صالحی حامد

مکان‌یابی مناسب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه این مراکز در شهرهای لرزه‌خیز در شرایط بحران، به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تلفات زلزله و بهبود اقدامات مدیریت واکنش اضطراری شناخته می‌شود. در این مطالعه سعی شده تا مدلی برای ایجاد یک شبکه‌ی بهینه برای توزیع مصدومان ناشی از سوانح در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها ارائه گردد تا امکان مدیریت انبوه مصدومان بعد از رخداد زلزله در شرایط بهتری فراهم شود. بدین‌منظور در ابتدا معیارهای مؤثر در تعیین مکان بهینه ی بیمارستان ها و مراکز درمانی در سطح شهرها از جنبه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، ساختاری و …) شناسایی شده و سپس تلاش گردیده که با استفاده از تلفیق مدل تحلیل سلسله‌مراتبی و منطق ارزش‌گذاری لایه‌ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS‎)، مدلی مفهومی جهت مکان‌یابی بهینه‌ی این مراکز ارائه گردد. به کمک روش پیشنهادی این پژوهش، متولیان امر می‌توانند علاوه بر ارزیابی و تحلیل جانمایی وضع موجود بیمارستان های شهرها، مکان های مناسب برای برپایی پایگاه‌های خدمات درمانی اضطراری و مراکز درمانی جدید را از قبل شناسایی نمایند تا ارائه خدمات به موقع به مصدومان در زمان رخداد زلزله با کیفیت بهتری فراهم شود.