ارزیابی فرض صلبیت دیافراگم در مدل سازه‌های چند طبقه تحت اثر زمین‌لرزه/قادری نژاد حجت اله

وظیفه اصلی دستگاههای قاب بندی کف طبقات و پشت بام، تحمل بارهای ثقلی و انتقال این بارها به اعضای سازه ای قائم نظیر ستونها و دیوارهاست. علاوه بر این، آنها نقش اصلی را در توزیع نیروهای باد و زلزله بین اعضای قائم دستگاه مقاوم در برابر بار جانبی( نظیر قابها و دیوراهای سازه ای) بازی می کنند. رفتار دستگاههای کف طبقات و پشت بام تحت تأثیر بارهای ثقلی به خوبی شناخته شده و ضوابط طراحی سازه ای آنها مشخص است. در طرح سازه ساختمانها در برابر زلزله، ساختمان به نحوی طراحی و جزئیات آن به شکلی انتخاب می شود که به صورت یک واحد مستقل در برابر نیروهای زلزله عمل کند. طرح یک ساختمان به صورت یک واحد مستقل، به زیاد شدن قیدهای اضافی و یکپارچگی آن کمک می کند. نیروهای افقی ایجاد شده در اثر حرکتهای حاصل از زلزله، توسط دستگاههای قائم ساختمان که برای مقاومت در برابر بار جانبی طرح شده اند( نظیر قابها، مهاربندیها ودیوارها) به زمین انتقال می بابند. عموم این دستگاههای قائم توسط کفهای طبقات و پشت بام ساختمان به صورت یک واحد به یکدیگر بسته می شوند. بدین ترتیب، دستگاههای سازه ای کف طبقات و پشت بام که اساسا برای به وجود آوردن سطوح قاب استفاده و مقاومت در برابر بارهای ثقلی(یا خارج از صفحه) پیش‌بینی شده اند، به عنوان دیافراگم های افقی که بارهای افقی( یا داخل صفحه) را تحمل می کنند و آنها را به اعضای قائم مناسب انتقال می دهند نیز طرح می شوند. معمولا در زمان تحلیل و طراحی اجزاء یک سازه، دیافراگم کف آن به صورت صلب مدل می شود. این نوع مدل سازی باعث تقلیل معادلات گشته و زمان تحلیل را کاهش می دهد. اما در بعضی از شرایط خطای حاصله می تواند طرح غیر ایمن یا غیر اقتصادی را نتیجه دهد. در این مطالعه سازه‌های متعددی با استفاده از روش اجزاء محدود مدل شده اند که از نظر وجود یا عدم وجود دیوار برشی در پلان، به دودسته با دیوار برشی و بدون دیوار برشی تقسیم می شوند و از لحاظ شکل پلان به سه دسته مستطیل شکل و U شکل و L شکل تقسیم می شوند و از نظر تعداد طبقات نیز به سه دسته چهار و هشت و دوازده طبقه و از نظر نوع دیافراگم به دو دسته صلب و انعطاف پذیر تقسیم می شوند که در حالت انعطاف پذیر دیافراگم کف با ضخامتهای ‎۲۰ و ‎۱۰ و ‎۵ و ‎۱ سانتیمتر مدل می شود. ساختمانهای مدل شده در این مطالعه از نوع بتنی و سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در آنها قاب خمشی و یا قاب خمشی همراه با دیوار برشی می باشد.