بررسی آزمایشگاهی بر روی هندسه مناسب مهاربند کمانش ناپذیر فولادی (MC_BRB)/گودرزی محمدجواد

با توجه به وارد شدن سیستم مهاربند کمانش ناپذیر به‌عنوان سیستم باربر جانبی در آیین‌نامه لرزه‌ای ‎۲۸۰۰ ایران، احساس نیاز به بومی‌سازی این نوع مهاربند بیشتر می‌شود. در این پژوهش با بکارگیری یک طراحی مشخص سعی در دستیابی به مهاربند کمانش ناپذیری می شودکه علاوه بر ارضا نمودن معیارهای آیین‌نامه، بتواند از یک ظرفیت رزرو برای جذب انرژی زلزله برخوردار باشد. بدین منظور جهت صحت سنجی هندسه پیشنهادی و همچنین شناخت کافی از یکسری عوامل مؤثر در رفتار و ساخت این مهاربند، تعداد ‎۵ نمونه مدل آزمایشگاهی با مقیاس ۲/‎۱ واقعی طراحی‌شده و توسط دستگاه یونیورسال تحت بارگذاری چرخه‌ای مطابق آیین‌نامه AISC2010، قرار گرفته است. در این آزمایش به دلیل قابلیت‌های دستگاه یونیورسال از ابزار گذاری خاصی استفاده نگردید. نتایج آزمایشگاهی این پژوهش را می‌توان در دو بخش ‎۱- صحت سنجی عملکرد صحیح ایده بگارگرفته برای هسته‌ی تسلیم شونده، عملکرد مناسب استاپر، ارزیابی نوارهای تفلون(FTFE) و گریس به عنوان کاهنده اصطکاک، پرهیز از تمرکز تنش‌های کششی و فشاری به ترتیب در میانه و انتهای هسته جاری شونده و همچنین اعتبار سنجی روابط طراحی ارائه‌شده به‌منظور عدم کمانش‌های کلی و موضعی غلاف اشاره نمود و ‎۲- مقایسه مشخصات رفتار مکانیکی راستای طولی (نورد شده) و عرضی ورق‌های فابریک فولادی، تأثیر نوع برش‌کاری در مشخصات مصالح فولادی، انتخاب روابط محافظه‌کارانه از میان روابط ارائه‌شده برای بیان رفتار خستگی سیکل پایین مهاربندهای کمانش ناپذیر با دو ناحیه تسلیم شونده و اصلاح روابط تئوری برای پیش‌بینی ضریب تعدیل اضافه مقاومت فشاری تقسیم‌بندی نمود.