بررسی سطح عملکرد حاصل از اعمال روش های مختلف بهسازی لرزه ای بر ساختمان های آموزشی (مطالعه موردی ساختمان دانشگاه تربیت مدرس)/صفایی فردبهزاد

در کشور ما تعداد زیادی ساختمان­های قدیمی نیازمند بهسازی لرزه­ای وجود دارند که اغلب میان مرتبه و کوتاه مرتبه بوده و دارای کاربری اداری و آموزشی و … می­باشند. مهمترین گام در یک پروزه بهسازی لرزه­ای انتخاب درست گزینه بهسازی می­باشد. در این تحقیق، بهسازی لرزه ای یک ساختمان قاب خمشی بتنی ۶ طبقه با کاربری آموزشی مطالعه شده است. براساس مطالعات آسیب پذیری وارزیابی، این ساختمان دارای ضعف های عملکردی در سطح خطر ۱ ارزیابی شده است.۴ گزینه برای بهسازی این ساختمان انتخاب و در زمینه های مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند.گزینه ها عبارتند از: افزودن سیستم جداساز پایه ای لرزه­ای، افزودن دیوار برشی بتنی پیرامونی، افزودن قاب پیرامونی و سیستم دیوار برشی بتنی با حرکت گهواره­ای. این گزینه ها از نظر سطح عملکردی، مسایل اجرایی و فنی مقایسه شده ومزایا و معایب هر یک تشریح می شود.هر یک از گزینه­ها در هر یک از ملاک­های مقایسه، نسبت به سایر گزینه­ها برتری داشته وباید باتوجه به نوع کاربری ساختمان این ملاک­ها ارزش گذاری شده ودر انتها، چهارچوبی برای انتخاب طرح بهسازی مناسب یک ساختمان دانشگاهی، تعیین می­گردد. در نتیجه، با مقایسه نسبی گزینه­های بهسازی، سیستم دیوار برشی بتنی پیرامونی، بعنوان گزینه برتر انتخاب می­شود.