برر سی رفتار تیر پیوند متوسط و بلند در قابهای مهاربندی شده واگرا/دانشمند اردشیر

با توجه به اهمیت عملکرد تیر پیوند در رفتار کلی قاب‌های مهاربندی شده‌ی واگرا در سال‌های اخیر تحقیقات بسیاری در مورد رفتار تیر پیوند و جزییات آن انجام شده است. در این میان رفتار تیرهای با طول کوتاه به علت جذب انرژی بالاتر و شکل‌پذیری بهتر بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است و شناخت بیشتری از رفتار این نوع تیرها و پارامترهای لرزه‌ای آن موجود است. بنابراین آیین‌نامه‌های طراحی استفاده از این نوع تیرها را به طراحان پیشنهاد کرده‌اند اما الزامات معماری استفاده از تیرهای با طول متوسط و بلند را ناگزیر می‌سازد. علاوه بر این نتایج گزارش شده از تحقیقات پیشین موید غیر ایمن بودن برخی از نمونه‌ها با طول متوسط و ارضا نشدن ضوابط آیین‌نامه برای آن‌ها می‌باشد که این موضوع بررسی دقیق‌تر روابط موجود آیین‌نامه برای این نوع تیرها و بررسی شکل‌پذیری و پارامترهای موثر بر آن را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در این تحقیق مجموعاً ۵۷ نمونه‌ی اصلی با طول متوسط و بلند با استفاده از روش اجزا محدود و در نرم افزار ANSYS مدل سازی شده و ضوابط آیین‌نامه‌ای این نوع تیرها و تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار آن‌ها بررسی گردید. تیرهای پیوند به صورت جدا شده در نظر گرفته شده و شرایط مرزی آن‌ها به نوعی در نظر گرفته شد که تلاش‌های ایجاد شده بتواند نشان‌دهنده‌ی تلاش‌های واقعی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی‌شده‌ی واگرا باشد. همچنین با توجه به استفاده از مشخصات فولادهای با استاندارد آمریکایی در عموم تحقیقات قبلی به منظور مشخص شدن تاثیر خصوصیات فولاد مصرفی بر نوع رفتار از مشخصات فولادSt37 که فولاد رایج ساختمانی در کشورمان می‌باشد استفاده شد. در انتها با توجه به نتایج مشاهده شده توصیه‌هایی برای طراحی تیرهای واقع در این محدوده به منظور حصول اطمینان از رفتار مطمئن‌تر آن‌ها ارائه گردید. همچنین صحت روابط ِآیین‌نامه با توجه به نوع فولاد مصرفی برای این نوع تیرها بررسی و نتایج حاصله گزارش شد.