بهبود رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مکانیزم نوین پیچشی/ملک حسینی عباس

سازه های مهاربندی شده با مهاربند هم محور از جمله سیستم های مقاوم در برابر زلزله است که اغلب در قاب های با اتصالات مفصلی استفاده می شود. سهولت اجرا و امکان بازسازی و تعمیر آسان آنها نسبت به سازه های خمشی باعث شده است که استقبال از آنها بیشتر گردد. در کنار محاسن یاد شده، شکل پذیری کم مهاربند های هم محور موجب عملکرد نامناسب آنها در زلزله است. در دو دهه گذشته تحقیقاتی برای افزایش شکل پذیری مهاربند های هم محور انجام شده است که هر یک از این روش ها در نوع خود ارزشمند است. اغلب این روش ها به نوعی خاص از مهاربند های هم محور محدود می شود، مضافا اینکه به مصالح خاص و یا تکنولوژی ویژه ای نیازمند است. در این رساله المان پیچشی فولادی به عنوان عضو شکل پذیر برای نصب در انتهای انواع مهاربند های هم محور مطالعه شده است. استفاده از المان پیچشی فولادی به شکل پیشنهاد شده در این رساله ایده ای نوین است که برای اولین بار مطالعه می شود. عملکرد پیچشی غیرالاستیک المان پیچشی فولادی موجب افزایش شکل پذیری مهاربند می شود و کمتر بودن ظرفیت باربری المان پیچشی فولادی از بار کمانشی مهاربند، موجب عملکرد آن به عنوان فیوز کنترل کمانش مهاربند میصباشد. انجام این رساله بصورت تحلیلی همراه با مدلسازی کامپیوتری است و مدلسازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام گرفته است. مطالعات این رساله نشان می دهد که المان پیچشی فولادی از شکل پذیری خوب و عملکرد مناسبی در انتهای مهاربند هم محور برخوردار است و ضمن استهلاک انرژی به عنوان فیوز کمانش مهاربندی نیز عملکرد خوبی دارد.