تحلیل غیرخطی مدل قاب معادل برای میانقاب‌های مصالح‏ بنایی دارای بازشو/محبوب شریفی راضیه السادات

پانل‌های پرکننده به عنوان بخش‌های داخلی و خارجی ساختمان‌های بسیاری کاربرد دارد، ولی به صورت معمول جزء عناصر معماری محسوب شده و در طراحی از وجود آن‌ها صرفنظر می‌شود.
استفاده از میانقاب‌ها در قاب‌های ساختمانی، باعث تغییر در سختی، مقاومت و رفتار غیرخطی قاب‌های مرکب تحت بارهای جانبی، می‏گردد. بنابراین نمی-توان از اثرات مثبت یا منفی آن‌ها چشم پوشی کرد. از طرف دیگر در ارزیابی آسیب‏پذیری لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی موجود، میانقاب‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای هستند؛ زیرا در تحلیل آسیب‏پذیری لرزه‌ای یک ساختمان، باید کلیه اعضای سازه‌ای تأثیرگذار در ظرفیت باربری جانبی آن اعم از تیرها، ستون ها، سیستم‌های باربر جانبی و میانقاب‌ها، در‌نظر گرفته شوند. وجود بازشو در داخل میانقاب نیز موجب پیچیدگی رفتار آن می‌شود و مدل‏سازی آن را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
همچنین یکی از نیازهای بهسازی لرزه‌ای در تحلیل سازه‌های قابی موجود، که در آن‌ها از میانقاب‌ها استفاده شده است، ارائه مدل ساده‌ای است که بتواند رفتار لرزه‌ای غیرخطی این قبیل میانقاب‌ها را به نحوی برآورد نماید که به سادگی در فرآیند تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.
تحقیقات سال‌های اخیر پیشرفت شایانی را در بررسی تحلیلی رفتار قاب‏های مرکب نشان می‌دهد‏، اما هنوز فقدان توصیه‌های طراحی پیشرفته و شیوه‌های تحلیلی مناسب احساس می‌گردد. با توجه به این مطالب اهمیت تحقیق بیشتر در رفتار قاب‌های مرکب روشن‌تر می‌شود تا کمبود‌های موجود در طراحی مهندسی قاب‌های مرکب و ارزیابی صحیح آن‌ها برطرف گردد.
در این پایان‏نامه سعی شده است مبانی رفتاری میانقاب‌ها و اثر آن‌ها بر رفتار لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی بیان شود. همچنین مدل قاب معادل برای میانقاب‌های دارای بازشو که در سال ۱۳۸۶ برای تحلیل استاتیکی غیرخطی( تحلیل رانشی یا بارافزون ) قاب‏های فولادی با میانقاب‌های آجری دارای بازشو ارائه شده است، بوسیله نرم‌افزار DIANA، صحت سنجی گردیده و این مدل برای طبقات و دهانه‌های بیشتر تعمیم داده شده است‏.
سپس در نرم‌افزار DIANA، بارگذاری رفت‏و‏برگشتی‏ (چرخه‏ای)‏ بر روی مدل انجام شده است و منحنی هیسترزیس آن با منحنی هیسترزیس بدست آمده از آزمایش مقایسه گردیده است.