تعیین مشخصه‌های غیرخطی میراگر ویسکوز از روش کنترل/سلطانی امیر

امروزه بکارگیری سیستم های کنترل در کاهش بازتاب های سازه ای ناشی از تحریکات خارجی متداول می باشد. تنوع ابزارها و سیستم های مختلف کنترلی باعث شده است که هرکدام از آنها طراحی مخصوصی نسبت به عملکرد سازه‌ها داشته و لذا طراحی بهینه در ساختار و مشخصه‌های این سیستم ها همواره مورد بحث بوده است. با توجه به پیشرفت های حاصله در ساخت انواع سبستم میراگر های ویسکوز با رفتارهای خطی و یا غیرخطی و کاربری راحت و نصب ساده آن در سازه‌ها موجب گشت که این پایان‌نامه اساس بررسی خود را به این نوع سیستم های کنترلی معطوف دارد. در همین راستا برای طراحی این نوع میراگرها از الگوریتم های بهینه کنترل فعال در بدست آوردن مشخصه‌های بهینه آن(پارامترهای غیرخطی سیستم میراگر)استفاده شده است. با توجه به اینکه الگوریتمهای ریاضی در کنترل فعال همواره تابع رفتاری سبستم را به بهترین نحو ممکن بهینه یابی می کند لذا شبیه سازی این رفتار با مدل واقعی سیستم های میراگر ویسکوز روش طراحی بکار گرفته شده در این تحقیق می باشد.
از موارد دیگر قابلیت طرح سیستم ترکیبی فعال- غیرفعال(هایبرید) در میراگر ویسکوز با رفتار غیرخطی می باشد که در اینجا نشان داده شده است که استفاده از سیستم هایبرید نه تنها بازتاب های سازه را به طور محسوسی کاهش می دهد بلکه این نوع سیستم قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به سیستم های فعال می تواند داشته باشد.