جداسازی لرزه ای توسط جداگر هیدرولیکی/صارم محمدجواد

امروزه سیستمهای جداسازی لرزه ای یکی از روشهای توسعه یافته در محافظت ساختمانها در برابر زلزله است. سیستم جداگرهای الاستومری که عموما از لاستیک طبیعی بوده و به کمک صفحات فولادی تقویت شده است به عنوان یک روش جداسازی لرزه ای مدت زمان طولانی است که در جداسازی سازه ها بیشتر از انواع دیگر سیستمهای جداسازی مورد استفاده قرار می گیرند لکن به دلیل اینکه این جداگر از یک فرایند ساخت بسیار پرزحمت و طولانی که به دست نیروی انسانی صورت می پذیرد برخوردار است لذا دارای قیمت تمام شده بسیار گران بوده و چون از یک روش مکانیزه برای تولید بهره نمی برد تولید انبوه آن نیز دشوار می نماید. نهایتا اگر بخواهیم از مزایای باارزش روش جداسازی لرزه ای بطور گسترده در ساختمانهای معمول استفاده کنیم ناچار باید به تولید انبوه و ارزان قیمت روی آوریم. در این مطالعه ضمن توجه به فعالیتهای که در این زمینه صورت گرفته است ابتدا به کمک روشهای عددی نحوه رفتار جداگر مرسوم را که با صفحات فولادی تقویت شده است را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نتایج نحوه تقویت آن را به گونه ای تغییر داده ایم تا همان جداگر را بتوان به کمک روشهای مکانیزه و سریع موجود در صنعت تایرسازی به تولید انبوه سریع و ارزان رساند در ادامه جداگر هیدرولیکی را به عنوان یک سیستم جدید جداسازی معرفی نموده و به کمک روشهای عددی رفتار آن را با جداگرهای مرسوم مقایسه نموده ایم با توجه به نتایج حاصله و امکان تولید سهل و کم بهای این جداگر چنین به نظر می رسد که جداگر هیدرولیکی می تواند جایگزین مناسبی برای جداگرهای الاستومری باشد ضمن اینکه جداگر هیدرولیکی با توجه به سختی افقی بسیار ناچیز خود برای مصارف صنعتی بسیار مناسب و کارآمد خواهد بود. جداگر الیافی نیز به عنوان جایگزینی برای جداگرهای الاستومری فولادی مطرح شده است که در این مطالعه نیز در راستای یک طرح پژوهشی اقدام به ساخت این جداگرها شده است. همچنین مزایای آن در رابطه با جداگرهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در پایان مراحل ساخت جداگرهای هیدرولیکی و جداگر الاستومری تقویت شده با الیاف که در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته اند ارائه شده است و با توجه به امکانات محدود آزمایشگاه به تعیین سختی قائم آنها اکتفا نمودیم.¬ نتایج حاصل از آزمایشات نتایج بدست آمده از روشهای تئوری را تایید می کند.