تحلیل پسلرزه های زمین لرزه ‎۲۹ آذر ماه ‎۱۳۸۹ محمد آباد ریگان/رضا منا

در ساعت ‎۲۲:۱۱:۵۸ روز ‎۲۹ آذرماه ‎۱۳۸۹ زمین لرزه ای با بزرگی ۳.‎۶ در مقیاس امواج گشتاوری (Mw) ، در ‎۵۲ کیلومتری جنوب شرقی محمدآباد ریگان در استان کرمان و در نزدیکی مرز استان های کرمان و سیستان بلوچستان به وقوع پیوست ، رو مرکز این رویداد، در مختصات ۳۵.‎۲۸ درجه شمالی و ۲۳.‎۵۹ درجه شرقی واقع شده است. با توجه به موفعیت زمین لرزه که در مکانی قرار داشت که هیچ گسلی بر روی نقشه های زمین شناسی مشخص نشده بود و همچنین با توجه به بزرگی زمین لرزه رخ داده، یک روز پس از این رویداد ، شبکه های لرزه نگاری موقت در منطقه نصب گردید. پس از برداشت داده ها و پردازش آنها، اطلاعات شبکه های موقت را باشبکه ملی باند پهن پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ترکیب کرده و شبکه ای با ‎۱۶ ایستگاه تشکیل دادیم. تعیین محل بیش از ‎۵۰۰ پسلرزه ثبت شده در شبکه نهایی ایجاد شده، طول تقریبی ‎۳۰ کیلومتر و روند جنوب غرب – شمال شرق با شیب حدودی ‎۳۲ درجه با شمال جغرافیایی را مشخص کرد ، که در نهایت همین روند را برای گسل مورد بررسی تشخیص داده ایم. در ادامه و با بدست آمدن ‎۳۲ ساز و کار کانونی مربوط به پسلرزه های ثبت شده و ترسیم مقاطع عرضی عمود بر روند پسلرزه ها، روند حرکتی این گسل را امتداد لغز راستگرد با مولفه غالب کششی و شیب تقریبی ‎۹۰ درجه در زیر سطح زمین، تعیین نمودیم که به سطح هم رسیده است. لازم به ذکر است با بررسی شواهد زمین شناسی و تطبیق آنها با نتایج حاصل شده از پردازش داده ها، چنین به نظر می رسد که سامانه حاکم بر این منطقه، نه یک سامانه ساده، بلکه پیچیده است و شامل چندین خط گسلی به موازات هم و با روند امتداد لغز راستگرد می باشد که باعث ایجاد مناطق فرو افتاده در محدوده مورد بررسی ما نیز شده است.