شناسائی سازه های برشی پیچشی با استفاده از روش تغییرات افزوده/رادبد بهار

علاقه به امر زیر نظر گرفتن سازه‌ها و ردیابی خرابی در آنها در زودترین زمان ممکن در مجامع مهندسی نظیر سازه، مکانیک و علوم فضائی روز به روز در حال افزایش است. علت افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه را می‌توان مواردی نظیر نگرانی‌های اقتصادی، پیشرفت‌های تکنیکی اخیر و خرابی‌های بزرگ در اثر وقایع طبیعی نظیر زلزله، که به تلفات زیاد انسانی منجر شده است عنوان کرد. علاوه بر آن وضعیت حال حاضر سازه‌های زیربنائی قدیمی و هزینه‌های لازم برای تعمیرات آنها نیز یکی از عوامل محرک برای توسعه روش‌هایی است که به کمک آنها بتوان خرابی و زوال را در مراحل اولیه آن ردیابی کرد. در نهایت نیز پیشرفت‌های علمی نظیر افزایش حافظه و سرعت در امر محاسبات، توسعه و پیشرفت سنسورها، نظیر سنسورهای غیرتماسی و کنترل از راه دور و پیشرفت‌های حاصله در علم اجزاء محدود نیز باعث افزایش توجه به این روش‌هایی برای سنجش وضعیت حال حاضر سازه‌ها با شناسائی مشخصه‌های دینامیکی آن نظیر ماتریس‌های جرم و سختی، فرکانس‌ها و اشکال مودی و به طور کلی شناسائی سیستم شده است.
روشی که در این تحقیق برای شناسائی سیستم‌های برشی- پیچشی معرفی شده است، روش تغییرات افزوده نام دارد. این روش اولین بار توسط آشتیانی-خانلری(۲۰۰۶) برای شناسائی سازه‌های برشی با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. در تحقیق حاضر، این روش برای سازه‌های برشی- پیچشی توسعه یافته و اثر عوامل مختلف نظیر نوفه بر روی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت از این روش برای شناسائی مشخصه‌های دینامیکی یک سازه مرجع استفاده شده است.