طراحی لرزه ای مخازن کروی گاز مایع (LPG)/داودی آزاد حسین

مشاهدات صورت گرفته از مخازن LPG آسیب دیده در اثر زلزله‌های گذشته نشان می دهد که بیشتر آسیب های وارده به اجزای الحاقی نظیر لوله‌ها، فلنجها و نیز فونداسیون این مخازن بوده است. معمولاً سازندگان این گروه مخازن آنها را به صورت طرح و اجرا برای سیستمهای پالایشگاهی و پتروشیمی انجام می دهند. به همین دلیل بررسی این مخازن از اهمیت خاصی برخودار است. مخزن کروی LPG به شکل کره فولادی به قطر ۱۰ تا ۲۵ متر بوده و معمولاً برروی یک سازه تکیه گاهی قرار می گیرد. سازه کلی متقارن می باشد سازه تکیه گاهی شامل ستونها و مهاربندی می باشد. فونداسیون این نوع مخازن بصورت حلقوی (با توجه به شکل ستونها)، بصورت تیر شعاعی(حلقوی) قرارگرفته روی تعدادی شمع می باشد.
در این تحقیق با استفاده از روابط تحلیلی موجود در مورد یک مخزن LPG واقعی مورد استفاده در یکی از تأسیسات پالایشگاهی کشور، نیروهای ناشی از زلزله برروی مخزن و سیستم تکیه گاهی برآورد گردیده است. برای مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیلی موجود صحت تحلیلها آزمایشاتی برروی یک مدل به مقیاس (۲۰/۱) از مخزن مذکوربرروی میز لرزان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام گرفته و نتایج نشان می دهد که استفاده از روابط تحلیلی موجود از دقت کافی در طراحی لرزه ای مخازن LPG برخوردار است.