طراحی و ساخت نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی ترکیبی با استفاده از مواد بازیافتنی/روان آسا ارسلان

امروزه استفاده از میراگرهای اصطکاکی جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله نقش به سزایی دارند . از این دسته میراگرها می توان به میراگرهای سربی اشاره نمود( Lead Extrusion Damper‎). حال آنکه تولید آنها ارزان نیست و از این رو جنبه کاربردی خود را از دست می دهند. همچنین به علت سرب به کار رفته در آنها و عدم یکنواختی نیروهای اصطکاکی نگهداری آنها آسان نیست و ماندگاری کمی دارند . در این پروژه جهت رفع موانع فوق اقدام به طراحی و ساخت میراگرهای اصطکاکی ترکیبی با استفاده از مواد بازیافتی شده است . از مشکلات استفاده از میراگرهای سربی می توان به مواردی از قبیل بالا بودن قیمت تمام شده میراگرهای اصطکاکی سربی وارداتی به داخل کشور به عنوان جذب کننده انرژی و احتیاج به نگهداری با دقت زیاد به دلیل سرب به کار رفته در این نوع میراگرها و استفاده از سرب به عنوان یک ماده تهدیدآمیز برای محیط زیست و عدم ماندگاری طولانی سرب اشاره نمود . در نهایت هدف از انجام این پروژه ساخت میراگری اصطکاکی مشابه ساختمان میراگرهای LED‎می باشد که به جای سرب به عنوان ماده مستهلک کننده انرژی از مواد بازیافتی لاستیکی و گرانول فلزی استفاده می شود . در این پروژه میراگری مشابه ساختار میراگرهای سربی موجود ساخته شد و سپس با گرانول های سربی و فولادی بازیافتی و لاستیکی بازیافتی مورد آزمایش قرار گرفت .