مطالعات تجربی اثرات تیغه های فولادی در کاهش اثرات مود نوسانی سیال در مخازن رو زمینی فولادی نفتی به کمک آزمایش های میز لرزان/توکلیان فردوسی حمید

رفتار لرزه­ای مخازن ذخیره مایعات در هنگام وقوع زلزله، با توجه به حیاتی یا خطرزا بودن محتویات آنها، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد و تجربیات زلزله ­های گذشته نشان از آسیب­ های وارد بر مخازن دارند.

یکی از دلایل شایع خرابی در مخازن ذخیره نفت، تلاطم سیال است که باعث بوجود آمدن نیروهای اضافی در سقف و دیواره می­باشد. تیغه­ های میراگر به عنوان ابزاری شناخته شده برای تامین میرایی در مخازن متحرک می­باشند اما در مورد امکان استفاده از آنها در مخازن ذخیره نفت که تحت تحریک زلزله دارای ماهیت حرکتی می­باشند جای سوال است. تیغه­ های فوق همواره با اشکال گوناگون در مخازن متحرک از جمله مخازن حمل مایعات، مخازن سوخت اتومبیل­ها، هواپیماها و پرتابه­ ها برای کنترل نوسانات مایع مورد استفاده بوده ­اند.

با توجه به مطالب بیان شده، در این تحقیق سعی شده است به این سوال­  پاسخ داده شود که تاثیر تیغه­ های میراگر در مخازن استوانه­ ای ذخیره مایعات تحت اثر زلزله چگونه است.

با آزمایش ­هایی که بر مخازن مختلف تحت اثر زلزله ­های طبس، ایرپینیا و السنترو و با فرض­های منطقی در مورد تیغه­ های رینگی انجام شدند، نشان داد که تیغه­ های استفاده شده می­توانند باعث کاهش تا حدود ۴۵ درصد در ارتفاع تلاطم سیال و تا  ۱۰۰ درصد در سطح تر شده سقف مخزن و افزایش میرایی مود ضربانی تا ۷۰ درصد گردد. همچنین مقادیر Freeboard آئین­ نامه ­های API650 و آئین­ نامه صنعت نفت ایران در بعضی زلزله ­های خاص کافی نبوده و نیاز به بازنگری در آئین­ نامه­ ها داریم