مقایسه فنی- اقتصادی یک ساختمان فولادی طراحی شده با قابهای دارای مهار بندی خارج از مرکز با معادل هم مرکز آن/صالحیان حسین

درکشور ما ایران، به جهت وقوع زلزله‌های شدید و مخرب لزوم بکارگیری روشهای جدید در طراحی سازه‌ها بیش از پیش احساس می گردد. استفاده از قابهای با بادبندی خارج از مرکز یا Eccentric ، EBF (Braced Frame) به جای قابهای با بادبندی هم مرکز یا CBF (Concentric Braced Frame) در نواحی با خطر زلزله بالا می تواند تا حدودی بسیار زیادی از صدمات و خسارات ناشی از زلزله بکاهد ضمن آنکه می تواند از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد.
در این رساله هدف مقایسه فنی و اقتصادی یک ساختمان فولادی طراحی شده با استفاده از قابهای با بادبندی خارج از مرکز با معادل هم مرکز آن می باشد. که بدلیل دسترسی بیشتر به مدارک مربوط به ساختمان جدید مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله این مقایسه روی این ساختمان صورت می گیرد. در ابتدا براساس کلیه فرضیاتی که ساختمان جدید طراحی شده است طراحی با استفاده از قابهای EBF صورت می گیرد. سپس هردو سیستم به وسیله نرم افزار خطی Sap90 و نرم افزار غیر خطی Drain-2D مدل و مقایسه ای جهت کنترل صحت شبیه سازی آنها انجام می شود. در ادامه، مقایسه اقتصادی دو نوع بادبندی و در مرحله پس از آن مطالعه ای روی اثر انتخاب شتاب نگاشت زمینی از نقطه نظر محتوای انرژی آن و گام زمانی در تحلیل دینامیکی غیر خطی و همین طور گام زمانی شتاب ورودی روی نتایج تحلیل دینامیکی صورت می گیرد. سپس با استفاده از نتایج این مرحلی نهایی که تحلیل دینامیکی غیر خطی دو سیستم است اننجام گرفته و مقایسه ای بین نحوه جاب انرژی، منحنی های برش- تغییرمکان نیبی طبقات و نوع و محل مفصلهای پلاستیک ایجاد شده در قابها صورت می گیرد.