در پی مذاکرات صورت گرفته با رییس و معاون پژوهشی انستیتو VNII Geophysica روسیه، مقرر شد همکاری متقابل این مرکز در زمینه ایجاد شبکه های محلی مانیتورینگ تنش زمین شناختی در ایران با پژوهشگاه آغاز گردد.
صبح امروز، سه شنبه اول آذرماه، دکتر Lipovitski و دکتر Kukhmazov ، رییس و معاون پژوهشی انستیتو VNII Geophysica روسیه به همراه نماینده دفتر فناوری ریاست جمهوری با دکتر عباسعلی تسنیمی، دکتر مهدی زارع و دکتر انوشیروان انصاری- که به ترتیب سمت ریاست پژوهشگاه، معاونت پژوهش و فناوری و مدیر شبکه لرزه نگاری باندپهن پژوهشگاه را به عهده دارند – دیدار و در خصوص نحوه همکاری های علمی- اجرایی متقابل در راستای مانیتورینگ تنش ژئولوژیکی در لایه های زیرین شهرهای لرزه خیز ایران به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
طی این نشست مقرر شد در شهری از ایران عملیات اجراسازی این طرح به صورت آزمایشی آغاز شود؛ که بنا به وضعیت لرزه خیزی، امکانات فنی موجود و نیز استقرار ایستگاه لرزه نگاری باندپهن “خلیج فارس” در بندرعباس؛ این شهر از سوی پژوهشگاه به عنوان منطقه پایلوت انتخاب شد.
دکتر Lipovitski ضمن تاکید بر انجام همکاری های علمی- عملی متقابل؛ هدف نهایی آن را دستیابی به نتایج و راهکارهایی در راستای کاهش خسارات و نگرانی های موجود ناشی از وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران دانست.
قابل ذکر است که این همکاری سه جانبه بین پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دفتر فناوری ریاست جمهوری و انستیتو VNII Geophysica صورت خواهد گرفت.
در ادامه این دیدار مهمانان از شبکه ملی باند پهن بازدید به عمل آورده و با نحوه کار این شبکه از نزدیک آشنا شدند.
قابل ذکر است که رییس و معاون پژوهشی انستیتو VNII Geophysica روسیه در خردادماه سال ۱۳۸۸ از پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند و این همکاری در راستای تحقق توافقات صورت گرفته با رییس پزوهشگاه و رییس پژوهشکده زلزله شناسی ، طی آن دیدار می باشد.