Vol 8, No. 2 – Summer 2006

بررسی تأثیر ریز دانه‌های پلاستیک بر مقاومت روانگرایی ماسه اشباع

محمود قهرمانی، عباس قلندرزاده و مجید مرادی

خاکهای مخلوط مانند ماسه‌های رسی، ماسه‌های سیلتی و سیلتهای رسی بیشتر از خاکهای خالص مانند رس، سیلت و ماسه تمیز در طبیعت یافت می‌شوند. به دلیل آنکه تصور می‌شد ریزدانه‌ها و ماسه‌های حاوی ریزدانه مقاومت روانگرایی بیشتری نسبت به ماسه‌های تمیز دارند، رفتار سیکلیک آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. اما پس از روانگرایی‌های متعددی که در اثر زلزله در اینگونه خاکها بوقوع پیوست توجه بسیاری از محققان به این پدیده جلب شد. یکی از نمونه‌های بارز روانگرایی در خاکهای حاوی ریزدانه در اثر زلزله ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۲ میلادی در چنگوره- آوج ایران رخ داد. بررسی‌هایی که پس از زلزله صورت گرفت نشان داد که خاک محل حاوی ۴۴ درصد ریزدانه چسبنده می‌باشد. با توجه به اینکه در مناطق شمال غربی و غربی کشور این نوع خاکها به وفور یافت می‌شوند، بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله با افزودن مقادیر مختلف کائولن به صورت وزنی به ماسه فیروزکوه، تأثیر ریزدانه‌های پلاستیک مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مخلوط کائولن و بنتونیت با نسبتهای متفاوت و درصد ریزدانه ثابت ۱۶ درصد به ماسه اضافه شده تا تأثیر پلاستیسیته ریزدانه‌ها نیز بررسی شود.

Full Paper