درباره پژوهشگاه | پژوهشکده زلزله شناسی | پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک | پژوهشکده مهندسی سازه | پژوهشکده مدیریت خطرپذیری
 تحصیلات تکمیلی | کتابخانه و مرکز اسناد | انتشارات | آموزش همگانیبانک داده‌ها
| زمین‌لرزه‌های اخیر 

 
   

پژوهشگاه بین‌المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  

انتشارات


صفحه اصلی
English |
contact us

© Copyright 2000-2004 by IIEES
All Rights Reserved

فهرست نشریات چاپ شده از سال 70 تا 88

آندسته از افرادی که تقاضای خرید کتب و نشریات به صورت غیرحضوری را دارند، لازم است برای هماهنگی با بخش فروش شماره تلفن 22831116 (آقای علیانی) تماس گرفته و پس از اطمینان از وجود اقلام درخواستی و تعیین هزینه ارسال پستی، مبلغ موردنظر را به حساب شماره 2172139001000 بانک ملی شعبه بنفشه بنام پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله واریز نموده و فیش بانکی را همراه با درخواست کتبی و آدرس، از طریق نمابر به شماره 22289455 ارسال نمایند.

کد

نام نشریه

نویسنده یا مترجم

قیمت
( ریال)

1

گزارش مقایسه روشهای طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی

فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- علی تاجبخش

45000

2

گزارش نگرشی به مطالعات شهرسازی و برنامه‎ریزی در مناطق زلزله خیز

یدالله ویسه

28000

3

گزارش طراحی سیستمها و اجزای غیر سازه‎ای

فریبرز ناطقی الهی- رضا کاکاوند اسدی

30000

4

گزارش سازه‎های فولادی

فریدون اربابی

30000

5

گزارش بررسی اندرکنش دینامیکی عناصر تیر آهن و طاقهای آجری در سقفهای طاق ضربی

محمد رضا ماهری- امید بهار

32000

6

گزارش مقدماتی زمین لرزه 16/11/75 شمال بجنورد

محمد تاتار- فرزام یمینی فرد- خالد حسامی – ابراهیم حق شناس- نقد علی حسین زاده- علیرضا غفوری زرندی

20000

7

گزارش زمین لرزه 1995 هانشین ( شهر کوبه) ژاپن

محسن غفوری آشتیانی- محسن تهرانی زاده- حسن غفوری فرد - نعمت حسنی

19000

8

گزارش بررسی مکانیزم ارتعاشی بنای تاریخی منارجنبان اصفهان با کمک آزمایشهای دینامیکی

محسن غفوری آشتیانی- نقد علی حسین زاده

28500

9

گزارش سیستمهای حفاظت در مقابل زلزله در ساختمانهای روستایی

محمد علی معماری – نیره خندانی

30000

10

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه – گسلش در پهنه استان لرستان دی 1374

مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده

24000

11

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان زنجان آذر1374

مهدی حیدری- مهدی زارع

25500

12

گزارش مدلسازی مکانیزم شکست و ترک خوردگی دیوارهای آجری غیر مسلح

فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا خباز تمیمی

32000

13

گزارش رفتار قابهای نیمه صلب دارای اتصالات خرجینی با مهاربند و بدون مهاربند

فریبرز ناطقی الهی- علی یزدانی

41000

14

گزارش زمین لغزه در ایران- گستردگی و اهمیت اقتصادی

محسن غفوری آشتیانی- سعید منتظر القائم – حمید پدرام- منوچهر فرج زاده اصل- ناصر حافظی مقدس

25500

15

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کردستان خرداد1374

مهدی زارع- مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده-  علیرضا علینقی

22500

16

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطرزمین لرزه گسلش در پهنه استان خوزستان آبان 1374

مهدی حیدری- مجید شاه پسند زاده – مهدی زارع

25000

17

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان مازندران مهر1374

مجید شاه پسندزاده- مهدی حیدری

21500

18

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان کرمان مرداد1375

مجید شاه پسند زاده- مهدی حیدری

22500

19

گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

فریبرز ناطقی الهی- مهرتاش معتمدی

39000

20

گزارش روش استاتیکی معادل و مقایسه آیین نامه ها در طراحی لرزه ای

فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- رامین فدائیان

25000

21

گزارش کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بازشناسی پیشامدهای لرزه ای

کارولوکس- منوچهر بهاور- مصطفی علامه زاده- علی عبدی

72000

22

گزارش ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی

سید مجد الدین میر حسینی – علی کمک پناه- علی محمد اسمعیلی- بابک عارف پور- امیر قاسمی

85000

23

گزارش تحلیل سیستمهای ثانویه تحت اثر همزمان مولفه های شتاب زلزله و ارائه روشهای ساده تحلیلی

علیرضا فیوض – محسن غفوری آشتیانی

110000

24

گزارش طراحی لرزه‎ ای سازه‎های بتنی مسلح

توماس پاتولی

32000

25

گزارش ساختمانهای فولادی متداول در کشور و تکنولوژی ساخت

محسن غفوری آشتیانی- رویا کوهیان افضلی

35000

26

گزارش آزمایش ارتعاش اجباری بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی

مهران تیو- آرش سیاری

32000

27

گزارش تعیین محل بهینه کمر بندهای خرپایی با استفاده از تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی

فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا- حمید گنجه

31000

28

گزارش تاثیر میراگرهای الحاقی بر رفتار دینامیکی ساختمان

فریبرز ناطقی الهی – امید ماشینچیان

35000

29

گزارش مطالعه شکست منبع آب رشت

علی محمد معماری- محمد مهدی احمدی- بیژن رضایی

35000

30

گزارش تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن به روش اویلر- لاگرانژ

محمد تقی احمدی- بهرام قره باغی

35000

31

گزارش محل بهینه کمر بند خرپایی

فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا

25000

32

گزارش ترکیب کنترل فعال و غیر فعال در سازه ها

فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا ادیب رمضانی

35000

33

گزارش آزمایش ارتعاش اجباری و محیطی در سدهای خاکی

محمد کاظم جعفری- محمد داودی

42000

34

بررسی تجربی نظری توان لرزهای روش جدید دال دو طرفه طاق ضربی

محمد رضا ماهری

37000

35

بررسی رفتار استاتیکی و تناوبی رسهای مخلوط با مصالح دانه ای اشباع بانگرشی ویژه بر تغییرات فشار آب منفذی

علی شفیعی- محمد کاظم جعفری

55000

36

گزارش روشهای تحلیلی در ارزیابی پایداری شیبهای طبیعی

علی کمک پناه- سعید منتظر القائم

75000

37

گزارش ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل مسلح چند دهانه تحت اثر توام مولفه های افقی و قائم زمین لرزه

سید محمد حسینی- شهریار طاووسی تفرشی

29500

38

گزارش سیستم گسلی مورب لغز( معکوس- چپ گرد)- شرقی – غربی در شمال ایران

ولادیمیر تریقونف- خالد حسامی- فرشاد جمالی

32000

39

گزارش تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله

حمزه شکیب- مازیار حسینی

35000

40

گزارش تحلیل دینامیکی سازه ها با استفاده از متدولوژی فرمولاسیونی آلمانی دینامیکی معین

سعید عظیمی زواره ای

32000

41

گزارش روشهای جدید ریز پهنه بندی و طراحی وابسته به ساختگاه

پیرایوبارد

35000

42

گزارش آزمایشات لرزه ای بر روی ساختمانهای واقعی دو جلد

علی اکبر آقا کوچک- علی محمد معماری

55000

43

گزارش مدلسازی کامپیوتری ساختمانهای آجری

فریبرز ناطقی الهی- کیومرث زند پارسا

42000

44

گزارش شناسایی زلزله 11/1/85 درب آستانه سیلاخور

 

75000

45

گزارش بررسی و مطالعه اثر زلزله بر سدهای و زنی بتنی

کیان میرزا- محمود حسینی

25000

46

گزارش آزمایش دینامیکی مدل2/1 ساختمان 4 طبقه اسکلت فلزی با اتصال خرجینی

محسن غفوری آشتیانی – حسین کاظم – مهران تیو- فریبرز ناطقی الهی

75000

47

گزارش آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی

نقد علی حسین زاده – فریبرز ناطقی الهی

35000

48

گزارش زمن لرزه 14 اسفند 1372 سفیدا به سیستان و بلوچستان

مهدی زارع- ساسان عشقی- علیرضا علینقی- شهاب توکلی

70000

49

حرکتهای زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله ( کتاب)

سعید منتظر القائم

29500

50

سیاره زمین و زمین لرزه جلد اول

علی اکبر اسلامی

105000

51

سیاره زمین و زمین لرزه جلد دوم

علی اکبر اسلامی

95000

52

طراحی و اجرای ساختمانهای بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه

فریبرز ناطقی الهی-مهر تاش معتمدی

53000

53

طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه

فریبرز ناطقی الهی- مهرتاش معتمدی

20000

54

تئوری و روشهای محاسبه دینامیک سازه( کتاب)

حسن مقدم – عباس خواجه کرم الدینی

23000

55

لرزه نگاری آسان( کتاب ترجمه و تألیف)

محمد مختاری

22000

56

نخستین کاتولوگ زلزله و پدیده های طبیعی ایران زمین ( کتاب)

مانوئل بربریان

23000

57

مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش خسارت زمین لغزه در کشور ( کتاب)

علی کمک پناه- سعید منتظر القائم

24500

58

طراحی ساختمان برای نیروهای با دو زمین لرزه ( کتاب)

فریبرز ناطقی الهی- حسین کاظم

30000

59

تئوری تیرها صفحات و پوسته ها( کتاب)

حسن حاجی کاظمی- کاظم مسلم

18500

60

پیکر شناسی لرزه نگاشتها

منوچهر بهاور- بهروز توکلی- شهاب توکلی- فرشاد قشلاقی

43000

61

رهنمودهایی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز ( کتاب)

محمود حسینی- مهران تیو

26500

62

گزارش تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه ها با روش طیف ظرفیت

حسن مقدم

22500

63

میراگرهای انرژی در مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها( کتاب)

فریبرز ناطقی الهی

32000

64

دینامیک سازه به روش اجزای محدود

علی محمد معماری- محسن غفوری آشتیانی

26500

65

پایدار سازی ساختمانهای آموزشی در برابر زمین لرزه

ترجمه ابوالحسن رده

32000

66

طراحی لرزه ای و اجرای دال های طاق ضربی

ماهری

62000

67

تحلیل سازه ها( کتاب)

محسن تهرانی زاده

40000

68

زندگی با زمین لرزه ها- چگونه کسل ها را بشناسیم

تألیف جیمز جکسون – ترجمه محمد مختاری

49500

69

دینامیک خاک( کتاب)

سید مجد الدین میر حسینی

35000

70

جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله( کتاب)

محسن تهرانی زاده- فرزانه حامدی

35500

71

رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب

فریبرز ناطقی الهی – حسین کاظم-  علی یزدانی

26500

72

گزارش ارزیابی مقاومت  و عملکرد سازه های بتن آرمه در برابر زلزله

فریبرز ناطقی الهی- فرهاد اباسهل

44500

73

طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه ( کتاب)

علی محمد معماری- فریبرز ناطقی الهی

29500

74

طراحی ساختمانها با جداسازی لرزه ای از تئوری تاعمل کتاب همراه با CD

محسن غفوری آشتیانی- فرهاد همایون شاد

52000

75

سیستم اتلاف انرژی غیر فعال در مهندسی سازه

ترجمه مهران تیو- با‎بک کریمخانی

28500

76

مقدمه ای بر زلزله شناسی کاربری

مهدی زارع

60000

77

مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی سومین مسابقه شعر و مقاله نویسی

پارسی زاده – ویدا حشمتی- علی احسان سیف

77000

78

مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بررسی زلزله های اخیر ایران و ژاپن ( کتاب)

محسن غفوری آشتیانی- شیرو تاکادا

50000

79

تحلیل ماتریسی سازه ها( کتاب)

محسن تهرانی زاده

25000

80

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

محسن غفوری آشتیانی- فریبرز ناطقی الهی

55000

81

مجموعه مقالات دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن( جلداول) کتاب

ابراهیم حق شناس- محمد کاظم جعفری- علی کمک پناه

28500

82

اصلاح خاک از طریق پیش بار گذاری ( کتاب)

سعید منتظر القائم

23500

83

مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله( کتاب)

محمود رضا ماهری- فریبرز ناطقی الهی

35000

84

زمین لرزه 10/12/75 کلستان اردبیل( کتاب)

مهران تیو و همکاران

25500

85

گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم

ساسان عشقی- مهدی زارع- کیارش ناصر اسدی- مهران      سید رزاقی- مسعود نوعلی آهاری- مهرتاش معتمدی

62000

86

گزارش اقتصادی زلزله نظام و روشهای ارزیابی خسارت و آثار اقتصادی زلزله

محمد رضا حمیدی زاده

35000

87

گزارش راهنمایی پهنه بندی خطرات ژئوتکنیک لرزه ای

سید مجد الدین میر محمدحسینی- بابک عارف پور- امیر قاسمی

40000

88

گزارش بررسی نقش کلیدی زنان پیشگیری و کاهش خطرهای زلزله و آمادگی در برابر زلزله

شیرین اخوان

26500

89

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان آذربایجان شرقی

مجید شاه پسند زاده- مهدی زارع

23500

90

مبانی تحلیل خطر زمین لرزه ای

بهروز توکلی

27500

91

اولین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله ( انگلیسی)

 

80000

92

سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله مجموعه مقالات جلد اول انگلیسی

محسن غفوری آشتیانی- مهران تیو

27500

93

بررسی رفتار دینامیکی سازه های با اتصالات خرجینی با انجام آزمایش فیزیکی بر روی مدل2/1 یک سازه چهار طبقه

محسن غفوری آشتیانی- حسن مقدم- مهران تیو- علی قانع

40000

94

خلاصه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اردیبهشت 1386

عباسعلی تسنیمی- محمد مختاری

27500

95

چکیده مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اردیبهشت 1382

 

30000

96

استراتژیهای مدیریت خطر زلزله تجربه ایرانی( انگلیسی)

 

15000

97

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی( کتاب)

محمود حسینی

34500

98

مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن705 مهر 1383 تبادل تجربیات برای زندگی ایمنی و کاهش خطر پذیری در زلزله

 

15500

99

مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی

فرخ پارسی زاده- ویدا حشمتی- گیتا علی آبادی- علی احسان سیف

65000

( دومین مسابقه شعر و مقاله نویسی)

100

گزارش تاثیر سیستم های لرزه جدایش بر رفتار دینامیکی پلها در برابر زلزله

محسن تهرانی زاده- مجید افتخاری

38000

101

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و قطر زمین لرزه گسلش پهنه استان اصفهان

مجید شاه پسندزاده- مهدی حیدری

22000

102

گزارش ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن هوایی آب فرو سیمانی با استفاده از آزمایشهای ارتعاشات محیطی

حمزه شکیب- سید عماد الدین مرعشی

30000

103

گزارش رفتار استاتیکی و لرزه ای شیبها واقع در نهشته های درشت دانه با سیمان طبیعی ضعیف

سعید منتظر القائم

28500

104

آزمایشهای سه محوری در مکانیک خاک

اصغر آزادی

35000

105

گزارش بررسی بررسی اثر مسیر انتشار بر روی امواج زمین لرزه ها  در محدوده تهران و اطراف آن

امیر منصور فرهبد- محسن غفوری آشتیانی – میترا اله یارخانی

23000

106

جدا سازی و مطالعه طیفی فاز ناحیه ای PN

علامه زاده – علی عبدی

25500

107

گزارش طراحی بهینه قابهای فلزی دو بعدی تحت بارگذاری زلزله

علی محمد معماری- مرتضی مدحخوانی

32000

108

گزارش پایدار سازی شیبها

علی کمک پناه

30000

109

گزارش پهنه بندی زمین لغزه در ایران- زمین لغزه و مروری بر زمین لغزه های ایران( جلد اول)

علی کمک پناه- سعید منتظر القائم- امیر جعفر چدنی

25000

110

گزارش معیار ارزیابی و نحوه تعیین آسیب پذیری سازه های بتن مسلح

فریبرز ناطقی الهی- احمد ابراهیمی

35000

111

گزارش رفتار ساختمانهای آجری مسلح و غیر مسلح در برابر زلزله

حسن مقدم و همکاران

32500

112

مجموعه مقالات همایش علمی یافته های زلزله بم یادمان چهلمین روز وقوع زمین لرزه بم

 

75000

113

آموزش همگانی برای مقابله با خطرات زلزله

 

35000

114

برنامه شناسایی مناطق زلزله زده

مهدی حیدری- مهدی زارع

25000

115

گزارش تحلیلی زلزله داراب- فارس( دهستان فروک) 5 آبان 1369

فریبرز ناطقی الهی- شهاب توکلی- فردین جعفرزاده-         بهروز شهبازیان

28500

116

گزارش تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی پیش ساخته در مناطق زلزله خیز

فریبرز ناطقی الهی- محمد رضا کوچک زاده

27500

117

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان خراسان

مهدی حیدری- مهدی زارع

21000

118

گزارش مقدماتی گروه شناسایی پژوهشگاه زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه – زرند

بهرخ حسینی هاشمی- حسین حمزه لو- محمد داودی

37500

119

گزارش تحلیل زمین لرزه با رهیافت تعیین برای نیروگاه منتظر القائم با تاکید بر روشهای مورفوتکتونیک و تئو تکنونیک

شهریار سلیمانی- محمود حسینی

30000

120

زمین لرزه و نگاهی به درون زمین ( کتاب تالیف و تدوین)

علی اکبر اسلامی- میترا اله یارخانی

10000

121

گزارش تحلیل اثرات توپو گرافی محلی بر تقویت موجهای لرزه ای( شتابنگاشتهای زمین لرزه سفید آبه)

بهروز توکلی – خالد حسامی- شهاب توکلی

27500

122

تشخیص زمین لرزه انفجار با روشML:MO

مصطفی زاده- امیر منصور فرهبد- علی اکبر اسلامی

22000

123

گزارش مقدماتی شناسایی تعدادی از گسلهای فعال منطقه آذربایجان

خالد حسامی – ارکادی کارخانیان- فرشاد جمالی

28200

124

طراحی ساخت و تعیین مشخصات دینامیکی سکوی بتنی موسسه

نقد علی حسین زاده- حسن مقدم

32500

125

گزارش بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای چهار طبقه فولادی موجود در کشور

فریبرز ناطقی الهی – کامیار اقلیمی

48000

126

گزارش تعمیر و تقویت لرزه ای ساختمانهای فولادی موجود

فریبرز ناطقی الهی- بابک نصراله بیگی

32000

127

بتن کوبیده غلتکی برای سدهای وزنی بولتن شماره 75 کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ

ترجمه عبدالمهدی فروغی- محمد تقی احمدی

34000

128

گزارش تحلیلی زلزله لردگان چهار محال و بختیاری

فریبرز ناطقی الهی- مهدی زارع- امیر جعفرچدنی - سعیدمنتظر القائم

30000

129

گزارش پیش بینی زمین لرزه ها جلد اول  نگرشی بر وضعیت کنونی

منوچهر بهاور

30000

130

گزارش بررسی های دیرینه لرزه شناسی مقدماتی بر روی گسل مشاء در دره مشاء

شهریار سلیمانی- خلیل اله فقهی- اسماعیل شبانیان- محمد رضا عباسی-ژان فرانسور یتس

45000

131

گزارش بررسی واکنشهای مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله اسفند 1375 استان اردبیل

ویدا فلاحی – فرخ پارسی زاده

30000

132

گزارش بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان اردبیل

مهدی زارع

25000

133

مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران

محمد کاظم جعفری

180000

134

مطالعات تکمیلی ریز پهنه بندی لرزه ای جنوب تهران پیوستها

محمد کاظم جعفری

55000

135

ریز پهنه بندی لرزه ای شمال تهران از دیدگاه شرایط ساختگاه

محمد کاظم جعفری

830000

136

بررسی زلزله اردکول و پس لرزه های آن

امیر منصور فرهبد- فرزام یمینی فرد- خالد طالب حسامی

24500

137

گزارش مقدمه ای بر کاربرد ایزولاسیون لرزه ای پایه

نقد علی حسین زاده

30000

138

گزارش نصب کرنش‎سنج بر روی سازه یک ساختمان اسکلت فلزی

مهران تیو- آرش سیاری

33000

139

بررسی آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله ابعاد اجتماعی و اقتصادی

 

42000

140

گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی جلد اول

محمد کاظم جعفری- ابراهیم اصغری

35500

141

گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب غرب تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی جلد دوم

محمد کاظم جعفری- ابراهیم اصغری

37500

142

گزارش ریز پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای جنوب شرقی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی

محمد کاظم جعفری- خشایار پورآذین- محسن کمالیان

40000

143

بانک داده های زمین لرزه ای سالنامه زمین لرزه های ایران 11 دی ماه 1371- 10 دی ماه 1372

مصطفی علامه زاده – زهرا عظیمی

26500

144

بانک داده های زمین لرزه ای سالنامه زمین لرزه های ایران 11 دیماه 1369 10 دی ماه 1370

مهرداد مصطفی زاده – زهرا عظیمی

26000

145

بانک داده های زمین لرزه ای سالنامه زمین لرزه های ایران 11 دی ماه 1368 10 دی ماه 1369

مهرداد مصطفی زاده – خسرو توتونچی شبستری – محمد رضا قائمقامیان – کشور عسگری

27500

146

بانک داده های زمین لرزه ای سالنامه زمین لرزه های ایران 11 دی ماه 1367 – 10 دی ماه 1368

محمد رضا قائمقامیان – کشور عسگری

30000

147

گزارش  تشخیص خرابی در ساختمانهای آسیب دیده با استفاده از شبکه عصبی و الگو ریتم ژنتیک

محسن غفوری آشتیانی- کیون صابری حقیقی

53000

148

مجموعه دیدگاههای نوجوانان و جوانان در مورد زلزله و ایمنی اولین مسابقه مقاله نویسی نوجوانان و جوانان  جلد اول

ویدا فلاحی- فرخ پارسی زاده

53000

149

بررسی مقدماتی لرزه خیزی لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه گسلش در پهنه استان سیستان و بلوچستان

مهدی زارع

30000

150

بررسی گسلهای فعال استان تهران از ورامین تا رباط کریم با استفاده از ناهنجاری سطح آب زیر زمینی

خلیل اله فقهی

57500

151

گزارش تحلیلی زلزله منجیل رودبار 31 خرداد 1369

شهاب توکلی- سید محسن حائری- حمید رضا رمضی- ساسان عشقی- حسن مقدم

48000

152

گزارش روشهای ساخت تعمیر و تقویت ساختمانهای سنگی مقاوم در برابر زلزله

فریبرز ناطقی الهی

28500

153

گزارش بررسی فعالیت احتمالی آتشفشان دماوند

محمد هاشم امامی

48000

154

گزارش قرائت و تفسیر نگاشتهای لرزه ای پایگاه موقت تهران

شهاب توکلی

40000

155

رهنمودهایی در شناسایی حرکات تکتونیکی فعال و جوان با نگرش بر مقدمات دیرینه زلزله شناسی

شهریار سلیمانی

43000

156

ارزیابی دیدگاه زلزله و ایمنی در نقاشی کودکان و نوجوانان رهیا فتی به سوی تدوین روشهای موثر آموزش همگانی

فرخ پارسی زاده- نادیارضایی پناه

46500

157

دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانی موجود

 

65000

158

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

 

70000

159

دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود360 نشریه شماره

 

70000

160

ریز پهنه بندی جنوب شرق تهران در برابر روانگرایی

سید مجد الدین میر محمد حسینی

75000

161

آنالیز p-Δ و مدلهای تحلیلی قابهای صلب

بهرخ حسینی هاشمی

25000

162

گزارش بررسی مقدمات زمین لغزه روستای چلو در استان چهار محال و بختیاری

سعید منتظرالقائم – حمید پدرام

27500

163

گزارش بررسی مقاومت ساختمانهای اسکلت فولادی با اتصالات نیمه صلب (اتصال خورجینی) در برابر زلزله

دکتر حسین مقدم- مهندس رویا کوهیان افضلی

30000

164

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

20000

165

ژورنال پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

20000

166

نقشه گسلهای فعال

 

70000

167

نقشه خطر لرزه ای ایران

 

20000

187

آمادگی در برابر زلزله

 

4000

188

ز مثل زلزله ( فارسی

 

4000

189

ز مثل زلزله ( انگلیسی)

 

4000

190

زلزله ها شناخت علمی پدیده زلزله برای کودکان و نوجوانان

جنیس ون کلیو – ترجمه شیرین اخوان

15000

191

زلزله و ایمنی( انگلیسی)

 

4000

192

زلزله و ایمنی

فرخ پارسی زاده- علی احسان سیف- ویدا حشمتی

6000

193

راهنمای تدریس مفهوم زلزله و ایمنی ویژه مربیان مهد کودک

فرخ پارسی زاده – ویدا حشمتی

7000

194

آنچه که باید از زلزله بدانیم

فرخ پارسی زاده – پدیده فاطمی

7000

195

نوار کاست شعر و قصه زلزله و ایمنی

 

5000

196

نوار کاست توصیه های ایمنی در برابر زلزله در مجتمع های اداری ومسکونی

 

5000

197

یادگیری درباره سوانح طبیعی

 

4000

198

پوستر زمان زلزله چه کار کنیم( ابعاد کوچک)

 

1000

199

مانور زلزله درخانواده

 

1000

200

دانش آموزان عزیز بیاموزید و به دیگران آموزش دهید

 

1000

201

پوستر توصیه های ایمنی هنگام وقوع زلزله در ساختمانهای اداری

 

2000

202

پوستر آمادگی خانواده ها در برابر زلزله

 

2000

203

پوستر توصیه های ایمنی در برابر زلزله در مدارس

 

2000