درباره پژوهشگاه | پژوهشکده زلزله شناسی | پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک | پژوهشکده مهندسی سازه | پژوهشکده مدیریت خطرپذیری
 تحصیلات تکمیلی | کتابخانه و مرکز اسناد | انتشارات | آموزش همگانیبانک داده‌ها
| زمین‌لرزه‌های اخیر 

 
   

پژوهشگاه بین‌المللی
زلزله شناسی و مهندسی زلزله

  

پژوهشکده زلزله شناسی


صفحه اصلی
English |
contact us

© Copyright 2000-2004 by IIEES
All Rights Reserved

الف- کنفرانس ها

1 - چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE4) در روزهای بیست و دوم تا بیست و چهارم اردیبهشت ماه 81 توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مرکز آفرینشهای فرهنگی، هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. این کنفرانس راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 22/2/82 با قرائت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
ابتدا آقای دکتر محمد مختاری، دبیر کنفرانس، برنامه کنفرانس را ارایه و سپس آقای دکتر محسن غفوری آشتیانی مطالبی در مورد دستاوردهای کاهش خطرپذیری زلزله در ایران ارایه نمودند. پس از آن آقای دکتر حسن حبیبی، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی سخنرانی افتتاحیه را بیان نمودند. در ادامه دکتر بریسنو مدیر کل UN-ISDR مطالبی تحت عنوان شهرهای امن، مبتنی برگسترش برنامه‌های RADIUS ارایه نموده اند و در آخر پیام دبیرکل یونسکو قرائت شد. در این کنفرانس چهار سخنران کلیدی مطالبی با عناوین زیر ارایه نمودند:

 • Iran Continental Tectonics and Inferred Seismic Hazard, A Frano-Iranian Collaborative Program
  (Denis Hatzfeld)

 • On the Passive Vibration Control of Buildings Against Earthquakes
  (Goodarz Ahmadi)

 • Reduction of Seismic Vulnerability of Buildings
  (Shunsuke Otani)

 • Integrity of Concrete and Gravel Piles in a Sandy Layer Located in a Seismic Zone
  (H. B. Poorooshasb)

متعاقب فراخوان مقالات از 494 خلاصه مقاله دریافتی از 34 کشور جهان 324 مورد پذیرفته شد. در نهایت 241 مقاله  کامل برای انتشار در مجموعه مقالات کنفرانس ملحوظ گردید.از این مجموع 149 مقاله به زبان انگلیسی و 92 مقاله به زبان فارسی می باشد.

شکل(1): نمودار چکیده مقالات پذیرفته شده در کنفرانس.

شکل(2): نمودار مقالات ارائه شده در کنفرانس.

2- همکاران پژوهشگاه زلزله شناسی مقالاتی تحت عناوین زیر در این کنفرانس ارایه نموده اند.

 •  دکتر مهدی زارع:


 • Seismotectonic of South Ghazvin Plain and Stress Situation in the Buin-Zahra 1962 and Changureh 2002 Earthquakes Prone Areas
 • دکتر مهدی زارع و دکتر حسین معماریان


 • Macroseismic Intensity and Attenuation Laws: A Study on the Intensities of the Iranian Earthquakes of 1975-2000.
 • دکتر حسین حمزه لو، دکتر آی. سرکار و دکتر کی. ان. ختری
  Causative Fault Parameter  Estimates of Some Recent Iranian Earthquakes from Near Field Data.

 •  دکتر مهرداد مصطفی زاده و دکتر محمد مختاری:
  Source Time Function of Zagros Region Earthquakes.

 • مهندس غلام جوان دولوئی:
  Analytic Minimum Information Deconvolution.

 • دکتر محمد تاتار، مهندس غلام جوان دولویی، دکتر کی. رنه، دکتر ای. مگی و دکتر کی پریستلی:
  Evaluation of Crustal Velocity Structure in Iran Based on Recent Teleseismic Receiver Function Studies.

 • دکتر محمد تاتار، دکتر دی. هاتزفلد، دکتر ای. والپرسدورف، دکتر کی. پریستلی و دکتر محسن غفوری آشتیانی:
  Seismotectonic Study of Central Zagros (Iran).

 • مهندس مصطفی علامه زاده:
  Discrimination Between Earthquakes and Explosions at Regional Distances Using Self- Organizing Neural Network.

 • مهندس امیر منصور فرهبد و مهندس میترا الله یارخانی:
  Attenuation and Propagation Characteristics of Seismic Waves in Iran.

 • مهندس فرزام یمینی فرد، دکتر دی. هاتزفلد، دکتر محمد مختاری و مهندس امیر منصور فرهبد:
  Microseismictiy and Crustal Structure of the Transition Zone Zagros- Makran Based on the Data of Local Dense Temporary Seismological Network.

 • دکتر ای. پل، مهندس ایوب کاویانی، دکتر دی. هاتزفلد و دکتر محمد مختاری:
  Lithospheric Structure of Central Zagros from Seismological Tomography.

 • دکتر وی. الومف، دکتر محمد مختاری، دکتر تی. پولی اکوا و دکتر ان. مدودوا:
  Geodynamic Origin of Variations of Seismic Regime of Caspian Area and Level of Caspian Sea.

 • مهندس حمید نظری، دکتر جی. اف. ریتز، دکتر منوچهر قرشی، دکتر محمدرضا عباسی، دکتر عبدالله سعیدی، دکتر علیرضا شهیدی و دکتر جواد عمرانی:
  Analyzing Neotectonic in Central Alborz: Preliminary Results.

 • دکتر جی. اف. ریتز، دکتر اس. بالسکو، مهندس شهریار سلیمانی، دکتر محمد رضا عباسی، مهندس حمید نظری، مهندس خلیل اله فقهی، مهندس اسماعیل شبانیان، دکترهادی طبسی، مهندس یاسمن فربد، دکتر ام. لایموت، دکتر جی. ال. میشلوت، دکتر ام. شری و دکتر پی. ورنانت:
  Determining the Long- Term Slip Rate along the Mosha Fault, Central Alborz, Iran. Implications in Terms of Seismic Activity.

3- کارگاههای تخصصی چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله- شناسی و مهندسی زلزله (SEE4) در روز 25 اردیبهشت ماه 1382 در دو زمینه زیربرگزار شد.

 •  ویژگی گسله‌های فعال و تفسایر داده‌های دیرینه لرزه -شناختی.

 • مبانی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود.

موضوع

مدرسین

زمان

الف- ویژگی گسلهای فعال وتفسایر داده‌های دیرینه لرزه شناختی

 1. دینامیک گسل

 2. رابطه بین گشتاور لرزه ای، لغزش روی گسل و افت تنش

 3. رابطه‌های تجربی برآورد بزرگای زلزله و لغزش روی گسل

 4. محاسبه بزرگای زمین‌لرزه‌های دیرینه

پرفسور ریتس
دانشگاه مون پلیه (فرانسه)
دکتر حسامی

  پنج شنبه
25/2/82
30: 8- 18

ب- مبانی دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

 1. کلیات و تحلیل بهسازی لرزه ای

 2. بهسازی ساختمانهای فولادی

 3. بهسازی ساختمانهای بتنی

 4. بهسازی پی ها

 5. بهسازی ساختمانهای بنایی

 6. بهسازی اجزاء غیرسازه ای

دکتر حسینی هاشمی
 دکتر بهنام فر
 دکتر سروقد مقدم
 دکتر محمود حسینی
دکتر واثقی

 

پنج شنبه
25/2/82
30: 8- 19

4- بازدید تخصصی چهارمین کنفرانس بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (SEE4) در روز 26 اردیبهشت ماه 1382 از گسلهای تهران با سرپرستی آقای دکتر مهدی زارع برگزار شد.

5- سیزدهمین کنفرانس جهانی مهندسی زلزله (13WCEE) طی روزهای دهم تا پانزدهم مرداد ماه 1383 در شهر ونکوور کشور کانادا برگزار خواهد شد. آخرین مهلت دریافت خلاصه مقالات 10 خرداد ماه 1382 مطابق با 31 مه 2003 میلادی می باشد. محورهای مورد بحث در این کنفرانس به شرح زیرمی باشد:

 • مهندسی سازه،

 • سیستمهای شریانهای حیاتی،

 • روشها و معیار طراحی سازه،

 • درسهایی از زمین‌لرزه‌های اخیر

 • سایر موضوعات.

 • کاهش خطرپذیری زلزله،

 • مهندسی زلزله در عمل،

 • موضوعات اجتماعی و اقتصادی،

 • زلزله شناسی مهندسی،

 • مهندسی ژئوتکنیک،

همچنین برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.13wcee.com می توانید مراجعه کنید.

6- یازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در روزهای دهم تا دوازدهم آذرماه 1382 در تهران توسط انجمن ملی ژئوفیزیک ایران برگزار خواهد شد. محورهای علمی کنفرانس در زیر مجموعه فیزیک زمین و فیزیک فضا می باشد.

 •  زیر مجموعه فیزیک فضا:

  •  فیزیک و دینامیک جو

  • فیزیک و دینامیک اقیانوس

  • پیش‌بینی عددی جو و اقیانوس

  • ازن و آلودگی هوا

  • اقلیم شناسی و تغییر اقلیم

  • تعدیل آب و هوا

  • هواشناسی کشاورزی

  • هواشناسی آبشناسی

  • هواشناسی ماهواره ای و راداری

  • هواشناسی کاربردی.

 •  زیر مجموعه فیزیک زمین:

  • گرانی سنجی

  • لرزه شناسی

  • ژئومغناطیس

  • الکتریک

  • زلزله شناسی

  • زمین گرمایی

  • سنجش از دور در ژئوفیزیک

  • فیزیک سنگ و چاه پیمایی

  • ژئوفیزیک محاسباتی.

همچنین حداکثر زمان برای ارسال مقاله تاریخ 31/4/ 1382   می باشد.

ب- فعالیتهای پژوهشکده

 • مقالات اعضاء پژوهشکده زلزله شناسی در مجلات داخلی و خارجی:

  • هندسه گسیختگی های گسلی پدید آمده در زمین‌لرزه اول تیرماه 1381 منطقه آوج (چنگوره)، مهندس خلیل اله فقهی و مهندس شهریار سلیمانی، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 81.

  • بررسی جنبش شدید زمین و پردازش داده‌های شتابنگاری زمین‌لرزه اول تیرماه 1381 چنگوره (آوج)، Mw=6.3، دکتر مهدی زارع، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 81.

  • مطالعه پارامترهای چشمه زمین‌لرزه‌های حوزه البرز مرکزی و مناطق همجوار، دکتر مهرداد مصطفی زاده و دکتر محمد مختاری، پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال     پنجم، شماره چهارم، زمستان 81.

  • Estimation of Causative Fault Parameters of the Rudbar Earthquakes of June 20, 1990 from near Field SH-wave Data, I, Sarkar, H, Hamzehloo and K.N. Khattri, Tectonophysics, 2003, 27 March, Vol. 1. 364, Issues. 1-2, pp. 55-70.  

  • Crust and upper most mantle structure of Tehran region from analysis of teleseismic P-wave form receiver functions, Javan Doloei and Roland Roberts, Tectonophysics, 2003, 10 April, Vol. 364,Issues. 3-4, pp. 115-243.

  • The present-day deformation of the central Zagros from GPS measurment, Mohammad Tatar, Denis Hatzfeld, Joseph Marthinod, Andrea Walpersorf, Mohsen Ghafory –Ashtiany and Jean Chery, Geophysical Research Letters, Vol. 29. No. 19.

ج-زمین‌لرزه‌های جهان

1- بزرگترین زمین‌لرزه جهان در فروردین ماه     

 در ساعت 00 و 48 دقیقه و 85/37 ثانیه بامداد (به وقت جهانی) روز 17 آوریل 2003 میلادی برابر با 5 و 18 دقیقه و 85/37 ثانیه (به وقت ایران) روز 28 فروردین ماه 1382 هجری شمسی، زمین‌لرزه ای با بزرگای 1/6 در 1755 کیلومتری باختر پکن منطقه کینگ هائی کشور چین به وقوع پیوست. مختصات رومرکزی این زمین‌لرزه 52/37 درجه عرض شمالی و 53/96 درجه طول خاوری می باشد. این  زمین‌لرزه خوشبختانه هیچگونه خسارات جانی نداشته است.

شکل(3): زمین‌لرزه‌های جهان در فروردین ماه 82
(منابع از سایت اینترنتی NEIC و IRIS).

2- بزرگترین زمین‌لرزه جهان در اردیبهشت ماه

در ساعت 18 و 44 دقیقه و 19 ثانیه (به وقت جهانی) روز 21 مه 2003 میلادی برابر با 23 و 14 دقیقه و 19 ثانیه (به وقت ایران) روز 31 اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی، زمین‌لرزه ای با بزرگای 6/6 در 65 کیلومتری خاور الجزیره پایتخت کشور الجزایر به وقوع پیوست. مختصات رومرکزی این زمین‌لرزه 90/36 درجه عرض شمالی و 71/3 درجه طول خاوری می باشد. تلفات و مجروحان این زمین‌لرزه تا (6/3/82 به ترتیب 2200 و 8965 نفر گزارش شده است).

شکل(4): زمین‌لرزه‌های جهان در اردیبهشت ماه 82 
(منبع ازسایت اینترنتی IRIS)

شکل(5): مرکز سطحی زمین‌لرزه
(منبع از سایت اینترنتی USGS)

شکل(6): تصویری از خرابی های  زمین‌لرزه الجزایر
(منبع از سایت اینترنتی yahoo).

3- زمین‌لرزه 1 مه 2003 میلادی بینگول ترکیه

در ساعت 00 و 27 دقیقه و 86/4 ثانیه بامداد (به وقت جهانی) روز 1 مه 2003 میلادی برابر با 4 و 57 دقیقه و 86/4 ثانیه (به وقت ایران) روز 11 اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی، زمین‌لرزه ای با بزرگای 4/6 در 10 کیلومتری شمال باختری بینگول ترکیه به وقوع پیوست. مختصات رومرکز این زمین‌لرزه 97/38 درجه عرض شمالی و 46/40 درجه طول خاوری  می باشد. تلفات این زمین‌لرزه 200 نفر گزارش شده است

شکل(7): مرکز سطحی زمین‌لرزه
 (منبع از سایت اینترنتی USGS)

شکل(8): تصویری از خرابی های زمین‌لرزه ترکیه
 (منبع از سایت اینترنتی yahoo).

 

د- زمین‌لرزه‌های ایران

1- بزرگترین زمین‌لرزه ایران در فروردین ماه گذشته

در ساعت 11 و 6 دقیقه و 4 ثانیه (به وقت جهانی) روز 16 آوریل 2003 میلادی برابر با 15 و 36 دقیقه و 4 ثانیه (به وقت محلی) روز 27 فروردین ماه 1382 هجری شمسی، زمین‌لرزه ای با بزرگی 2/4 شهرستان جیرفت را تکان داد. این زمین‌لرزه خسارتی دربر نداشته است.

شکل(9): زمین‌لرزه‌ه ایران در فروردین ماه 82
(منابع از IDC و IIEES).

2- بزرگترین زمین‌لرزه ایران در اردیبهشت ماه

در ساعت 1 و 17 دقیقه و 1/36 ثانیه (به وقت جهانی) روز 4 مه 2003 میلادی برابر با 5 و 47 دقیقه و 1/36 ثانیه (به وقت محلی) روز 14 اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی، زمین‌لرزه ای با بزرگی 6/4 جنوب باختری بستک را تکان داد. این زمین‌لرزه خسارتی دربرنداشته است.

شکل(10): زمین‌لرزه‌های ایران در اردیبهشت ماه 82
(منابع از IDC و IIEES).