Saturday, May 23, 2015
You are here:

پوستر

poster-manovr11


شانزدهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1393

poster-manovr11


شانزدهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1393

poster-manovr11


دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1389

poster-manovr13g


سیزدهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1390

poster-manovr13b


چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1391

poster-manovr10-boy


دهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1387

poster-manovr10-girl


دهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1387

poster-manovr11


یازدهمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1388

poster-manovr6

ششمين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

1383

poster-manovr7

هفتمین مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1384

poster-manovr8

هشتمين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مليحه اسكندری

1385


poster-manovr5

پنجمين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

1382


poster-metro1

poster-metro2

poster-metro3

poster-metro1

poster-metro1

poster-bus2

تراكت‌های آموزشی در فضای داخلی وسایل نقلیه عمومی

(مترو و اتوبوس)

عذرا دلاوری

1383

poster-manovr-az

اولین مانور آزمایشی زلزله و ایمنی در ادارات آموزش و پرورش منطقه
2 و 18 شهر تهران

طلعت كمالی

1383

poster-manovr2

دومين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

مژگان سالاری

1379

poster-manovr3

سومين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

1380

poster-manovr4

چهارمين مانور سراسری زلزله و ايمنی در مدارس سراسر کشور

عذرا دلاوری

1381

poster-festival

جشنواره خلاقیت‌های فکری-هنری زلزله و ایمنی

1378

poster-manovr1

اولین مانور سراسری زلزله و ايمنی در دبیرستان‌های کشور

عذرا دلاوری

1378

poster-kargah

کارگاه آموزشی زلزله و ایمنی برای کودکان و نوجوانان

1379

poster-amadegi

آمادگی خانواده‌ها در برابر زلزله

poster-tosiye-edarat

توصیه‌های ایمنی هنگام وقوع زلزله در ساختمان‌های اداری

مژگان سالاری

poster-mosabeghe2

دومین مسابقه آسیایی نقاشی کودکان و نوجوانان

1375

poster-tosiye2

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله

ایمن‌سازی غیر ساختمانی

مژگان سالاری

1375

poster-tosiye-dabestan

زمان زلزله چه کار کنیم؟

(مقطع دبستان و پیش دبستانی)

نوشين پژوهش

poster-tosiye-madares

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله در مدارس

مژگان سالاری

poster-bil10

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil11

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-tosiye1

توصیه‌های ایمنی در برابر زلزله

کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله

مژگان سالاری

1375

poster-bil7

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil8

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil9

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil4

پوستر خيابانی

سیما پاکسرشت

poster-bil5

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil6

پوستر خيابانی

مژگان سالاری

poster-bil1

پوستر خيابانی

نوشين پژوهش

poster-bil2

پوستر خيابانی

نوشين پژوهش

poster-bil3

پوستر خيابانی

نوشين پژوهش


جهت تهیه پوسترهای درخواستی با شماره تلفن 19-22831116 بخش روابط عمومی تماس بگیرید.