برنامه زمانبندی ارائه سخنرانی های چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

  علامت لینک فعال برای ورود به وبینار

روز

ساعت

لینک ورود به وبینار

موضوع جلسه

ارائه کنندگان

عنوان سخنرانی

چهارشنبه

(1400/8/5)

8:30-9

نشست 1

افتتاحیه

  • تلاوت قران
  • سرود جمهوری اسلامی
  • خیرمقدم رییس انجمن آمار ایران
  • گزارش دبیر سمینار
  • کلیپ معرفی پژوهشگاه زلزله

9:00-10

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Mohsen Mohammadzadeh

نوئل کرسی

False Discovery Rates to Detect Signals from Incomplete, Spatially Aggregated Data

10:10-12:15

نشست 1

کاربرد آمار فضایی در زلزله و زمین شناسی

رییس جلسه

آقای دکتر مرتضی بسطامی

ایران پناه نصراله

روش بوت‌استرپ پارامتری فضایی برای تحلیل داده‌های واتنش در زمین‌شناسی

پوربیرانوند شاهرخ

 بررسی گسل مسبب زمین‌لرزه‌ 17 شهریورماه 1399 رامیان، استان گلستان با استفاده از موقعیت مکانی رومرکز زمین لرزه ها

عباس نژادفرد مرتضی

بررسی اهمیت ملاحظات همبستگی فضایی ناهمسانگرد در اندازه گیری شدت زلزله به منظور ارزیابی خطرپذیری لرزه ای سیستم های زیرساختی

امید کریمی

تحلیل فضایی داده‌های لرزه‌ای ایران طی پانزده سال‌ اخیر

هاشمی سید ناصر

شناسایی و بررسی الگوی توزیع مکانی زلزله ها در خوشه های زلزله ای اطراف سیستم گسلی کازرون

نشست 2

مباحث آمار فضایی

رییس جلسه

آقای دکتر افشین فلاح

فخری فتانه

تحلیل داده‌های زمین‌آماری در میدان‌های فضایی سه‌بعدی با یک رهیافت ناپارامتری

مجیری آزاده

پیش‌گویی  بر اساس مشاهدات در نزدیکترین همسایگی با استفاده از مدل‌های اتورگرسیو فضایی نامانا

محمدیان مصمم علی

پیش بینی فضایی فرآیندهای ذاتی کروی

ملائکه رحمت سیده نرگس

تحلیل مدل‌های اتورگرسیو فضایی بعد بالا با منظم‌سازی بیزی

نادی فر مهسا

یک مدل  فضایی نامخلوط بیزی مبتنی بر مدل منعطف گامای شمارشی

 

استراحت

13:20-14:20

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Mohsen Mohammadzadeh

جان کنت
John T. Kent

How to Think About Spatial Data

14:30-16:10

نشست 1

کاربرد آمار فضایی در حوزه آب و محیط زیست

رییس جلسه

آقای دکتر محسن ناصری

محسن ناصری

بررسی عملکرد روش های ترکیب سه گانه و ترکیب سه گانه همبسته در ارزیابی محصولات بارش بزرگ- مقیاس در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران

امیدی مهدی

مطالعه ساختار همبستگی فضایی-زمانی آبهای زیر زمینی در ایلام با استفاده از الگوریتم های زنبور عسل و ژنتیک

صالحی پور باورصاد تارا

اصلاح مقادیر بارش ایستگاهی با استفاده از تخمین ماهواره ای به روش تلفیق وضعیت در حوضه آبریز کشان

ضرغامی دستجردی سروش

ریزمقیاس سازی تغییرات ذخیره آب زیرزمینی مدل هیدرولوژیکی WGHM با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برروی دشت قزوین

نشست 2

مباحث آمار فضایی

رییس جلسه

آقای دکتر نصراله ایران پناه

عالمی طاهره

Spatially classification decision trees: Fundamentals and some extensions

لطفیان الهه

طراحی نمونه‌ فضایی بهینه چندهدفه برای بررسی‌های زمین‌آماری

مرادنیا ساجده

خوشه بندی راهنماییده مجموعه داده های تصویر

زحمتکش سمیرا

خوشه‌بندی داده های فضایی با ماشین‌های بردار پشتیبان

16:20-17:20

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Mousa Golalizadeh

این درایدن
Ian L. Dryden

Object Oriented Data Analysis of Samples of Networks

17:30-19:00

نشست 1

میزگرد پژوهشکده  آمار

کلهری لیدا

ابراهیمی نسرین

نصوحی بهنام

عنوان میزگرد:

زیرساخت اطلاعات مکانی در سرشماری ثبتی مبنا

روز دوم

پنجشنبه

(1400/8/6)

8:30-9:30

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Mousa Golalizadeh

خورخه متیو
Jorge Mateu

Space-time Statistical Models for the Analysis, Prediction and Monitoring of Crime Data

9:40-11:45

نشست 1

کاربرد آمار فضایی در مسائل اجتماعی

رییس جلسه

آقای دکتر حسین باغیشنی

زنجیران فاطمه

تحلیل فضایی نرخ بیکاری با رویکرد اکتشافی

مریم شفیعی کاخکی

بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی بر پاداش تخصص نیروی کار:  کاربردی از مدل رگرسیون فضایی

نادری حمید

قتل به مثابه یک مسأله اجتماعی در جغرافیای فضایی کشورهای جهان: رویکردی تطبیقی-کمّی

فرزام مهر محدثه السادات

خود همبستگی فضایی جرایم قاچاق کالا و ارز در استان های ایران با مقایسه ی ماتریس های وزنی فضایی

کلهری لیدا

مدل رگرسیون آمیخته خطی تعمیم‌یافته بتا فضایی- زمانی و کاربرد آن در آمارگیری هزینه و درآمد

نشست 2

کاربرد آمار فضایی در حوزه بهداشت و پزشکی

رییس جلسه

آقای دکتر امیر کاووسی

رحیمی پردنجانی سجاد

تحلیل فضایی و شناسایی خوشه های پرخطر و کم خطر ابتلا به بیماری لوسمی حاد لنفوبلاستیک در کودکان ایرانی طی سالهای 1385 الی 1393

فکری نازنین

Bayesian hierarchical Tweedie spatio-temporal modeling using Hamiltonian Monte-Carlo algorithm for semi-continuous data in the context of contraceptive expenditures

صفار اعظم

کاربرد مدل فرآیند گوسی پیشگو فضایی زمانی برای تحلیل داده های تشدید مغناطیسی عملکردی مغز

مترجم کیومرث

تحلیل فضایی بیزی زمان بقای بیماران مبتلا به کووید-19

کاظمی کیمیا

مدل آمیخته خطی تعمیم‌ یافته فضایی برای تحلیل داده‌های کووید-19

 

استراحت

13:20-14:20

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Afshin Fallah

محسن محمدزاده
Mohsen Mohammadzadeh

Bayesian Analysis of Spatial Survival Data with Explicit Modelling of Spatial Correlation Structure

14:30-16:10

نشست 1

کاربرد آمار فضایی در زلزله و زمین شناسی

رییس جلسه

آقای دکتر بابک منصوری

برزو شاهین

احتمالات خرابی همبسته پلها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیگ چندجمله ای در ارزیابی ریسک لرزه ای شبکه های حمل و نقل

رحمانی قرانقیه مهدی

بررسی عملکرد صنعت بیمه در  جبران خسارت زلزله با روش‌های آمار فضایی: مطالعه موردی زلزله سرپل‌ذهاب

کاظمی اصل نیلوفر

توسعه مدل مکانی دارایی های در معرض خطر زلزله در منطقه دو شهرداری تهران

موسوی شکیبا

توسعه بانک اطلاعات مکانی ساختمانی  با تحلیل داده‌های آماری و پردازش تصاویر سنجش‌ازدور

نشست 2

مباحث آمار فضایی

رییس جلسه

آقای دکتر کیومرث مترجم

صالحی لیلا

تقریب لاپلاس برای برآورد مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی، مطالعه موردی: داده‌های هزینه خانوار مناطق شهری

عباسی الناز

کاربست رهیافت مدل بیزی در داده‌های گسسته فضایی-زمانی

نصیرزاده فریبا

فرایندهای ناهمسانگرد کاکس لاگ گوسی با استفاده از تابع کوواریانس آمیخته واریانس نرمال

حسینی فاطمه

الگوریتم‌های مونت کاسرلویی برای  برآوردماکسیمم  درست‌نمایی مدل‌‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته فضایی چوله

16:20-17:20

نشست 1

سخنرانی عمومی

رییس جلسه

Afshin Fallah

محمود ترابی
Mahmoud Torabi

Recent Advances in Spatial Modeling of Infectious Diseases

17:30-17:45

نشست 1

اختتامیه